Over het Energeia artikel en de context

Vandaag verscheen in Energeia een artikel over de oprichting van KEK. De link vinden jullie hier. Als bestuur van KEK willen we jullie nog iets meer context geven bij het artikel omdat er naast complimenten ook wat vragen uit de beweging kwamen over de insteek van het stuk. Als eerste willen…

lees meer

Innovatie in de windsector= hard nodig!

Door Angelita Ariens Kappers – lid Kernteam KEK#elektriciteit #windenergie Offshore wind Innovatie Challenge De windparken op zee gaan er nu zeker komen! Maar hoeveel mensen weten werkelijk wat ervoor nodig is aan capaciteit, kabels, infrastructuur, marktwerking en denkkracht om dit te gaan realiseren?! Er gaat een nieuwe wereld voor mij open, en…

lees meer

Oprichting van KEK – ‘Een young professional brengt veel meer mee naar de klimaattafel dan alleen jeugd’

Het Klimaatakkoord dat dinsdag ophoofdlijnen wordt gepresenteerd, is mede totstand gekomen namens de jonge generatie werkenden. Zij baanden zich een weg richting de onderhandelingstafel, waar ze niet werden weggehoond maar juist verwelkomd. Belangrijke wegbereiders waren Jan Sjerps en Talitha Muusse. “Die gedeelde verantwoordelijkheid is wel heftig. Wij zijn niet een…

lees meer

Elektriciteit als verbindende factor

Nederland CO2-Neutraal in 2050 Door Stephan de Vos Op vrijdag 29 juni 2018, kwam de Elektriciteitstafel voor de laatste keer (althans, voor de zomer) bij elkaar om de hoofdlijnen van een conceptakkoord voor deze sectortafel af te ronden. In een intensieve en productieve sessie kwamen de deelnemers uiteindelijk tot een…

lees meer