Een van de pijlers waar we ons op richten is het het leveren van een inhoudelijke bijdrage aan het publieke debat rondom de energietransitie en het Klimaatakkoord. Dit doen we op verschillende manieren, bijvoorbeeld door gesprekken met ministers en andere politici, het schrijven van visiepapers en adviezen en door via onze ambassadeurs uit te dragen wat voor young professionals belangrijk is. Hieronder vind je een aantal van deze visiepapers en adviezen:

 • KEK Whitepaper CCS
  CCS (Carbon Capture and Storage) vormt een belangrijke schakel in klimaatbeleid en zal vermoedelijk een grote bijdrage moeten leveren aan het halen van de klimaatdoelen voor 2030 in Nederland. Daarom is het belangrijk dat de CCS in Nederland op een verstandige manier vormgegeven wordt. KEK vindt het belangrijk bij te…
 • Kleinere woningen en meer doorstroming als oplossing voor de verhitte woningmarkt
  De huur- en koopprijzen van woningen zijn onverminderd hoog waardoor met name starters op de woningmarkt geen betaalbare woning kunnen vinden. De young professionals van Klimaat Energie Koepel (KEK) ondervinden zelf het probleem en pleiten voor duurzame oplossingen; kleinere, flexibele woningen, woningsplitsing, en meer doorstroming op de woningmarkt. Gemeenten kunnen…
 • KEK visie wijkaanpak
  Het team gebouwde omgeving heeft in 2022 de KEKKE Wijkaanpak opgesteld. Hierin beschrijven ze de visie en aanbevelingen van young professionals t.a.v. de wijkaanpak van het Klimaatakkoord. In het regeerakkoord wordt de wijkaanpak kort aangestipt, maar lijkt aandacht te verliezen aan de focus op individuele oplossingen zoals een hybride-warmtepomp. Wij…
 • Sectorteam Arbeidsmarkt & Onderwijs schrijft mee aan adviesplan ‘En nu…Daden!’
  Sectorteam Arbeidsmarkt & Onderwijs schrijft mee aan adviesplan ‘En nu…Daden!’ Sinds november vorig jaar zijn Zeb Bergsma, Niels Peper en Fons Janssen aan de slag gegaan met het opzetten van een nieuw Sectorteam Arbeidsmarkt & Onderwijs. Met dit sectorteam wil KEK zorgen dat er meer mensen gaan werken in de…