KEK presenteert ministersploeg voor toekomstbestendig Nederland

In Den Haag wordt sinds een week hard onderhandeld over een nieuw Regeerakkoord. “Alles wordt anders,” zo stelde informateur Remkes bij de conclusies van de besprekingen. En dat is hard nodig als we kijken naar de uitdagingen die voor ons liggen: de klimaatcrisis die met het jaar sterker voelbaar wordt en het verlies van biodiversiteit dat steeds urgenter wordt. Maar vergeet ook de groeiende sociale ongelijkheid in de maatschappij niet – waardoor werken aan duurzaamheid straks nog minder “haalbaar en betaalbaar” wordt dan het nu al is.

Vanuit de Klimaat en Energie Koepel (KEK) helpen we de onderhandelende partijen een handje. Waar veel organisaties willen sturen op de inhoud van het Regeerakkoord, doen wij een voorstel voor een ministersploeg. En niet zomaar een ploeg. Eén die de grote uitdagingen van onze tijd aan kan pakken. Met een combinatie van inhoudelijke kennis én politieke ervaring en sensitiviteit.

Met een ministersploeg als deze krijgen wij, ruim 800 young professionals, weer vertrouwen in de politiek. Weer vertrouwen in de toekomst.

Uitgangspunten
Om transparant te zijn in waarom we bepaalde keuzes hebben gemaakt, vooraf kort de uitgangspunten die wij bij het samenstellen hebben meegenomen:

 1. We doen serieuze suggesties, van mensen die het naar ons idee kunnen. Of deze mensen het daadwerkelijk willen, hebben we ze (nog) niet gevraagd.
 2. We richten geen nieuwe ministeries op (Klimaat, Transities, Biodiversiteit e.d.), omdat dat naar ons idee vooral symbolische en weinig praktische meerwaarde heeft. Uitzondering is de terugkeer van het ministerie van VROM, om de ruimtelijke ordening de aandacht te geven die het verdient.
 3. Om te zorgen dat we voldoende kwaliteit en bestuurlijke ervaring borgen, kiezen we ook enkele ministers vanuit constructieve partijen die niet meeregeren– dus inclusief PvdA en GroenLinks.
 4. We gaan uit van Mark Rutte als Minister-President, vanuit de huidige politieke realiteit. Daarbij vervangen we ook een aantal ministers uit de huidige ploeg om te zorgen voor een nieuwe dynamiek.
 5. We hebben ons gericht op de naar ons idee belangrijkste posten voor onze grote opgaven. Daarmee hebben we sommige posten open gelaten. Dit doen we ook omdat wij vinden dat onze expertise daar minder ligt.


Het Kabinet

 • Minister-president: Mark Rutte (VVD)
  Mark Rutte heeft de kwaliteit om iedere crisis te ‘managen’ met een kortetermijnoplossing, en hier tevens politiek draagvlak voor te creëren. Ondanks dat de huidige crises om lange-termijnoplossingen vragen, zijn ook daarvoor korte-termijn acties nodig. Met een sterke ministersploeg zijn wij ervan overtuigd dat Rutte politiek draagvlak kan creëren voor de grote stappen die nodig zijn.
 • Minister van Economische Zaken en Klimaat: Feike Sijbesma (partijloos)
  Feike Sijbesma is oud-topman van onder meer DSM en heeft daar onder meer laten zien hoe het runnen van een gezonde bedrijfsvoering en strategisch werken aan duurzaamheid samen kan gaan. Door vanuit dit perspectief te sturen op economische ontwikkeling van Nederland, kan de Nederlandse economie serieuze stappen zetten in de transitie naar een duurzame en toekomstbestendige economie.
 • Staatssecretaris van Energie (EZK): Henri Bontebal (CDA)
  Henri Bontebal is voormalig strateeg bij netbeheerder Stedin en momenteel het kortst zittende Tweede Kamerlid vanuit het CDA. Henri begrijpt de complexiteit van het energiesysteem en kan als staatssecretaris het grootste knelpunt voor de energietransitie – het voorbereiden van het energiesysteem – op een goede manier aanpakken.
 • Minister van Financiën: Kees Vendrik (GroenLinks)
  Kees Vendrik is momenteel hoofdeconoom bij de Triodos Bank, waar hij laat zien hoe je vanuit de financiële sector kan werken aan een volhoudbare en groene wereld. Kees is tevens lid van de Eerste Kamer. Kees kan als minister zowel de Rijksbegroting gaan sturen vanuit de bijdrage aan onze grote opgaven, als de financiële sector helpen stappen te zetten.
 • Staatssecretaris Belastingstelsel: Steven van Weyenberg (D66)
  Steven van Weyenberg is ruim acht jaar Kamerlid en heeft zich in die periode ontpopt tot expert op het gebied van belastingen en fiscaliteit. Zowel gezien de Toeslagenaffaire, wereldwijde initiatieven tegen belastingontduiking, het vergroten van ongelijkheid áls de benodigde fiscale vergroening is het belastingstelsel aan herziening toe. Steven kan zich met zijn vele kennis en expertise hier de komende jaren constructief voor inzetten.
 • Minister van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit: Tjeerd de Groot (D66)
  Tjeerd de Groot werkt al zijn hele carrière aan een toekomstbestendige landbouwsector: allereerst vanuit het ministerie en vervolgens vanuit de Kamer. Tjeerd kan de landbouwsector helpen een toekomstbestendig verdienmodel te creëren terwijl de veestapel gestaag wordt afgebouwd.
 • Minister van Infrastructuur & Waterstaat: Alexandra van Huffelen (D66)
  Alexandra van Huffelen is oud-wethouder van Rotterdam, oud-directeur van de GVB en momenteel staatssecretaris van Financiën. In Rotterdam slaagde ze er in om zowel de uitbreiding van Maasvlakte II als de verbouwing van Rotterdam CS binnen tijd en binnen budget af te ronden. In Amsterdam is ze aangetrokken door de GVB om de aanleg Noord-Zuidlijn vlot te trekken. Als minister kan ze haar ervaring inzetten om de grote onderhoudsopgave van onze nationale infrastructuur in goede banen te leiden.
 • Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: Maarten Hajer (PvdA)
  Maarten Hajer is oud-directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving en initiatiefnemer van de Urban Futures Studio. Maarten begrijpt de noodzaak tot sturen op ruimtelijke ontwikkeling en de groeiende rol van steden daarin. Met zijn kennis van zaken kan hij een nieuw ministerie van VROM opbouwen vanuit de behoefte om de leefomgeving weer centraal te zetten.
 • Staatssecretaris van Milieu: Carla Dik-Faber (ChristenUnie)
  Carla Dik-Faber is voormalig Kamerlid van de ChristenUnie, alhoewel zij na de verkiezingen gestopt is als Kamerlid. In haar ruim acht jaar Kamerlidmaatschap heeft zij laten zien milieuproblemen serieus te nemen en moeilijke zaken te benoemen. In een rol als staatssecretaris kan zij verder met de aanpak van die grote uitdagingen.
 • Minister van Binnenlandse Zaken: Raymond Knops (CDA)
  Raymond Knops, momenteel staatssecretaris van BZK, heeft in de afgelopen periode relatief op de achtergrond diverse moeilijke projecten voor elkaar gekregen. Denk aan het bezweren van de bestuurscrisis in Caribisch Nederland en de politiek gevoelige verbouwing van de Tweede Kamer. Als minister kan Raymond aan de slag om de bestuurlijke verhoudingen tussen Rijksoverheid, Provincies en Gemeenten te herstellen en Rijksoverheid weer geloofwaardig te maken.
 • Staatssecretaris voor Digitale Zaken: Marietje Schaken (D66)
  Marietje Schaken is oud-Europarlementariër en momenteel directeur internationaal beleid bij het Cyber Policy Center van de Stanford universiteit. Zij is expert op het gebied van internet en privacy. Marietje kan met haar kennis van zaken de Rijksoverheid helpen om haar verantwoordelijkheid te nemen in het digitale domein in deze nieuwe functie.
 • Minister van Justitie & Veiligheid: Dilan Yesilgöz (VVD)
  Dilan Yesilgöz is voormalig Kamerlid, waar zij onder meer het woord voerde over Justitie & Veiligheid. Zij maakte zich hard voor onder meer de bestrijding van terrorisme en geweld tegen de LHBTI-gemeenschap en de vrijheid van journalisten. Haar ervaring in combinatie met haar inzet geven wat ons betreft de richting die nodig is om onze samenleving weer inclusiever en gelijkwaardiger te maken, waarmee het vertrouwen in de overheid kan groeien – wat cruciaal is voor het aanpakken van de grote problemen.
 • Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Erik van der Burg (VVD)
  Erik van der Burg is oud-wethouder van de Gemeente Amsterdam en lid van de Eerste Kamer. Als wethouder is hij onder meer verantwoordelijk geweest voor sport en gezondheidszorg. Erik kan zijn ervaring inzetten om ook binnen VWS sport – en daarmee gedeeltelijk ook preventie van zorg – centraal te stellen in het nieuwe beleid.


Toekomststoelen
Naast een sterke ministerspost die begrijpt wat er nodig is voor de opgaven van dit decennium, introduceren we twee Toekomststoelen in de ministerraad. Deze twee Toekomststoelen borgen dat de behoeften van toekomstige generaties op een goede manier worden meegenomen in besluitvorming.

 • Luce van Kempen is oud-voorzitter van de Nationale Jeugdraad en momenteel het jongste Kroonlid van de SER. Zij maakt zich hard voor jongerenparticipatie en gelijkheid tussen generaties.
 • Werner Schouten is oud-voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging en maakte indruk met zijn betoog over Generatiegerechtigheid tijdens Duurzame Dinsdag. Hij maakt zich hard voor sterkere klimaatactie.


Tot slot
In deze opsomming laten we nog een flink aantal posten ook open. Met deze voorzet voor een ministersploeg willen wij vanuit KEK de onderhandelaars op weg helpen. Het is een serieuze poging om aan te geven welke kwaliteiten wij graag terug zien in de ministersploeg voor de uitdagingen waar we als Nederland – en als wereld – voor staan.

Heb je aanvullende suggesties of wil je reageren? Dan horen we die graag via onze socials!

2 gedachten over “KEK presenteert ministersploeg voor toekomstbestendig Nederland

 1. Jasper Meijering Beantwoorden

  Leuke denkexercitie. Wat ik niet helemaal uit het stuk op kan maken is waarom op de poppetjes i.p.v. op de inhoud wordt gestuurd. Was meer aandacht voor de inhoud niet de reden dat er voor een extra-parlementair kabinet wordt gepleit? Ik ben ook nieuwsgierig naar hoe de groep van 800 young professionals tot de uitgangspunten danwel de lijst is gekomen. Was er veel eensgezindheid over welke namen wel of geen vertrouwen in de toekomst gaven?

 2. Jasper Meijering Beantwoorden

  Leuke denkexercitie. Wat ik niet helemaal uit het stuk op kan maken is waarom op de poppetjes i.p.v. op de inhoud wordt gestuurd. Was meer aandacht voor de inhoud niet de reden dat er voor een extra-parlementair kabinet wordt gepleit? Ik ben ook nieuwsgierig naar hoe de groep van 800 young professionals tot de uitgangspunten dan wel de lijst is gekomen. Was er veel eensgezindheid over welke namen wel of geen vertrouwen in de toekomst gaven? 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *