De KEK Ambassadeurs in het sectorteam Gebouwde omgeving zijn young professionals waarin het verduurzamen van de gebouwde omgeving ons bindt. Onze ambassadeurs zijn werkzaam bij onder andere gemeenten, advies- en ingenieursbureaus, projectontwikkelaars en bouwbedrijven

Uitgangspunten
KEK heeft sinds vorige januari 2022 (opnieuw) een plek aan de klimaattafels van de gebouwde omgeving gekregen! Zowel in de Klimaatraad, die adviezen over het totale klimaatbeleid voor de gebouwde omgeving uitbrengt, als de samenwerkingstafel ‘Utiliteitsbouw’ deelt KEK haar visie. Hiermee krijgen Young Professionals van KEK een belangrijke stem in de ontwikkeling en uitvoering van het klimaatbeleid. Klik hier voor de volledige visie van het sectorteam en hier voor de visie Kekke Wijkaanpak.

Behaalde successen


Sectorleads

Orin Thijsse Klasen

Orin Tijsse Klasen is werkzaam bij TKI-Urban Energy als innovatieanalist versnelling energierenovaties. Voordat hij bij de TKI Urban Energy werkte, was hij als adviseur betrokken bij het realiseren van energiebesparingen in gebouwen onder andere door te adviseren over energiebesparende maatregelen. Bij TKI Urban Energy houdt Orin zich voornamelijk bezig met innovatieregelingen. Daarbij komt hij in aanraking met diverse innovatieprojecten die de energietransitie (moeten) gaan versnellen.


Sybren van der Velde

De gebouwde omgeving heeft mij altijd gefascineerd. Het is de plek waar we wonen, werken, studeren en recreëren. De gebouwde omgeving moet verduurzamen, de technieken daarvoor zijn er vaak al maar voor de toepassing is nog een maatschappelijke verandering nodig. In het dagelijks leven werk ik als adviseur Vastgoed & Huisvesting bij TwynstraGudde aan die verandering. Daarnaast praat ik via KEK mee aan de klimaattafels om de klimaatdoelstellingen te gaan realiseren.


Nieuws, blogs en publicaties

 • Kleinere woningen en meer doorstroming als oplossing voor de verhitte woningmarkt
  De huur- en koopprijzen van woningen zijn onverminderd hoog waardoor met name starters op de woningmarkt geen betaalbare woning kunnen vinden. De young professionals van Klimaat Energie Koepel (KEK) ondervinden zelf het probleem en pleiten voor duurzame oplossingen; kleinere, flexibele woningen, woningsplitsing, en meer doorstroming op de woningmarkt. Gemeenten kunnen…
 • KEK visie wijkaanpak
  Het team gebouwde omgeving heeft in 2022 de KEKKE Wijkaanpak opgesteld. Hierin beschrijven ze de visie en aanbevelingen van young professionals t.a.v. de wijkaanpak van het Klimaatakkoord. In het regeerakkoord wordt de wijkaanpak kort aangestipt, maar lijkt aandacht te verliezen aan de focus op individuele oplossingen zoals een hybride-warmtepomp. Wij…
 • Rotterdam: gemeente aan zet in het waarmaken van energietransitie gebouwde omgeving
  Door: Lieke ’t Gilde Van gemeenten wordt verwacht dat zij het voortouw nemen in de verduurzaming van onze wijken. Hoe pakken zij deze rol op? Op 18 februari organiseerde het KEK-sectorteam Gebouwde Omgeving een paneldiscussie met Rotterdamse gemeenteraadsleden Robert Simons (Leefbaar Rotterdam), Dennis Tak (PvdA Rotterdam) en Chantal Zeegers (D66…
 • Neem energiebesparende maatregelen op natuurlijke momenten
  Rik van Berkel, sectorlead Gebouwde Omgeving, voor DuurzaamNieuws.nl, over de aanpak in het verduurzamen en besparen van energie woningbouw. Verduurzaming van woningen zorgt voor veel ophef. Zo berichten de media veelvuldig over haalbaarheid en betaalbaarheid. Het is onzeker of we met de voorgestelde maatregelen het doel voor de gebouwde omgeving gaan…
 • Betaalbaar én sociaal van het gas af
  Door Talitha Muusse en Paul Geurts van Kessel#gasdebat #klimaatakkoord Afgelopen dinsdag werd er een opiniestuk gepubliceerd door het Financieel Dagblad over het gasdebat. Talitha Muusse en Paul Geurts van Kessel leggen uit hoe zij aankijken tegen dit vraagstuk als jonge professionals. En geven aan wat de ambitie is namens KEK…