Wij geloven in de kracht van young professionals om vernieuwing te brengen in het huidige systeem en steeds meer organisaties zien en erkennen dit. Door middel van een partnerschap creëren we samen met organisaties de mogelijkheid en de ruimte om mee te kunnen praten over energie- en klimaatvraagstukken en om invloed uit te oefenen.

KEK zoekt bewust de samenwerking met organisaties op om elkaar te versterken. Wat wij met een partnerschap willen bereiken is young professionals helpen verandering teweeg te brengen binnen hun eigen organisatie en verduurzaming van binnenuit en onderop te stimuleren. Een partnerschap ontstaat dan ook vaak vanuit young professionals die willen dat er binnen hun organisatie meer werk wordt gemaakt van activiteiten rondom energie- en klimaatvraagstukken. Voor iedere samenwerking worden verschillende vormen verkend, op basis van de ideeën van de young professionals bij de organisatie zelf, hun leidinggevenden en de input van KEK. Het uitgangspunt is de organisatie verder helpen invulling te geven aan duurzame doelstellingen en projecten met daarin een rol voor young professionals om mee te denken en doen. Dit kan bijvoorbeeld een eenmalige samenwerking zijn voor het organiseren van een event, maar ook een langdurige strategische samenwerking met de opzet van Green Teams.

Green Teams

Met Green Teams komt verduurzaming in de praktijk waar iedere medewerker in de organisatie bij betrokken kan zijn. Door de partnerschappen met Vattenfall en Tata Steel is het een ‘proof of concept’ geworden voor het bevorderen van afdelingsoverstijgende samenwerkingen. KEK heeft de kennis en het netwerk om te helpen structuur te geven aan de ideeën die leven binnen de organisatie, alsook het samen invulling geven ervan in de rol van inhoudelijke sparringpartner, het co-hosten van interne en openbare events of sprekers en debaters bij elkaar brengen voor werksessies of paneldiscussies. 

Tata Steel

In 2021 hebben Tata Steel en KEK de ambitie uitgesproken om samen te werken aan het versnellen van diverse duurzaamheidsprojecten binnen Tata Steel. De samenwerking met KEK biedt de young professionals de kans om een enorme bijdrage te leveren aan het veranderen van het emissielandschap en het geeft Tata Steel de mogelijkheid om samen te werken met ambitieuze en gepassioneerde young professionals. KEK gaat Tata Steel helpen bij het organiseren van events en bij het opzetten van projecten op het gebied van duurzaamheid. Ook wordt er een community rondom dit thema opgebouwd. Daarmee krijgen diverse duurzaamheidsinitiatieven meer zichtbaarheid en kunnen ze versneld worden opgepakt. Het netwerk van KEK biedt aanvullende kennis, inzicht en ervaring met het opzetten van een vergelijkbare duurzaamheid community in andere organisaties.

Annemarie Manger, Directeur Duurzaamheid bij Tata Steel: “Als een van de meest energie-intensieve industrieën in de wereld, heeft de staalindustrie een enorme opgave en verantwoordelijkheid het productieproces te verduurzamen. Het is dan ook onze ambitie om zo snel mogelijk staal te maken dat CO2-neutraal is. Staal dat sterker is, langer meegaat en met minder grondstoffen wordt geproduceerd. Om dit te kunnen bereiken, bekijken we naar de mogelijkheden van verschillende technologieën. Wij stellen ons bedrijf open voor de young professionals van KEK, omdat zij ons kunnen uitdagen bij het vinden van oplossingen die al deze technologieën kunnen bieden. Zo houden zij ons scherp en kunnen zij op hun beurt ervaring op doen en hun ideeën aan ons spiegelen.”

Sponsoring


Om partner te worden vraagt KEK een donatie om het voortbestaan van het netwerk mogelijk te maken. Een donatie aan KEK is een steun voor de beweging, voor young professionals die zich vrijwillig inzetten voor de missies van KEK: het verbinden van young professionals en ze in staat stellen om bij te dragen aan het behoud van een leefbare wereld voor volgende generaties. Met deze financiële steun zorgen wij voor verbinding in de KEK community en organiseren we netwerkevents over relevante thema’s, zodat KEK verder kan groeien en we de transitie naar een duurzame samenleving kunnen blijven versnellen!

Partnerschappenteam

De partnerschappen worden aangestuurd en gecoördineerd door het partnerschappen team. Naast het inhoudelijk contact leggen met organisaties over het opstellen van een partnerschap bespreekt het team met elkaar ook de lange termijn visie en welke bedrijven of organisaties we graag zouden toevoegen aan ons partner-netwerk. KEK ambassadeurs die langer betrokken willen zijn, krijgen accounts toegewezen waarbij ze in samenwerking met het de organisatie zorgdragen voor de invulling van het partnerschap. 

Aan ambitie en ideeën ontbreekt het in ieder geval niet. Lijkt het je leuk om onderdeel van het team te worden? Ben je young professional en wil je actief aan de slag met energie- en klimaatvraagnstukken binnen jouw organisatie? Of wil je als organisatie meer weten over de mogelijkheden van een partnerschap met KEK? Neem dan contact op met partnerschappen@klimaatenergiekoepel.nl.