Word partner van KEK!

De misse van KEK is om young professionals van bedrijven te verbinden en te inspireren om zelf inhoudelijk aan de slag te gaan binnen hun organisatie.  KEK-kers zijn niet alleen binnen hun eigen organisatie bezig maar hebben ook een schakelfunctie tussen organisaties om tot gezamenlijke vooruitgang te komen, en te zorgen dat korte-termijnmaatregelen passen binnen het grotere plaatje van de klimaat- en energietransitie. Omdat KEK een netwerkorganisatie en stichting is, zijn goede partners van levensbelang. 

Hiertoe hebben we een partnerschappenteam gevormd binnen KEK om dit proces goed te begeleiden. Dit doen we met een aantal enthousiaste ambassadeurs en geldt voor zowel de vorming van het partnerschap als de invulling van het partnerschap. Bij een partnerschap gaan we als KEK samen met uw bedrijf kijken waar we elkaar kunnen versterken. Vaak wordt dit gedaan langs een drietal assen:

Exposure. Met meer dan 1000 ambassadeurs kan KEK uw bedrijf helpen met het beter zichtbaar worden op duurzaamheidsgebied. Uw bedrijf en KEK maken we zichtbaar in elkaars netwerk, waarmee naamsbekendheid versterkt kan worden.

Inhoudelijke bijdrage; KEK is hét netwerk van inhoudelijke young professionals. Deze kennis kan gebruikt worden om een probleem binnen een organisatie te bekijken zoals:

  • hoe kan ik duurzaamheid inbedden in mijn organisatie;
  • hoe versnel ik mijn eigen transitie;
  • hoe maak ik mijn strategie kenbaar aan een breder publiek? 

Synergie. De verbinding tussen Young professionals van het bedrijf met andere jongerennetwerken van bedrijven leggen. Vaak doen we dit via netwerkevents, maar ook via inhoudelijke lezingen, ons CEO event, of een bedrijfsbezoek.

Bij elk potentieel partnerschap kijken we naar de specifieke wensen en behoeften van de partner, om zo een goede match te kunnen maken. Wilt u meer informatie over wat een partnerschap voor uw bedrijf kan betekenen? Neem dan contact op met het partnerschappenteam van KEK via partnerschappen@klimaatenergiekoepel.nl

Huidige partners