KEK ambassadeur certificeert organisatie in B Corp

In een gesprek met Jort Winkel, constructeur en verantwoordelijk voor maatschappelijke impact bij Octatube, krijgen we een kijkje in het proces van het certificeren van een organisatie op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Octatube is gespecialiseerd in innovatieve maatwerkoplossingen voor bijzondere, complexe en uitdagende gevels, daken en andere architectonische constructies. Jort heeft de reis van B Corp-certificering doorgemaakt en deelt waardevolle inzichten en tips voor iedereen die hier binnen hun organisatie mee aan de slag wil.

Wat is B Corp?

B Corp, ook wel bekend als een ‘Benefit Corporation’, is een internationale certificering die organisaties aanmoedigt om verantwoordelijkheid te nemen voor hun impact op werknemers, gemeenschappen en het milieu. B Corp-bedrijven streven ernaar om positieve veranderingen teweeg te brengen in de wereld en streven ernaar om duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in hun bedrijfspraktijken te integreren.

Hoe ben je begonnen met B Corp?

Jort legt uit dat de reis van Octatube naar B Corp-certificering begon met de vraag: wat is duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen voor onze organisatie? We wilden niet alleen goed omgaan met het milieu, maar ook met werknemers, opdrachtgevers, leveranciers en de gemeenschap. Dit bracht ons bij B Corp-certificering als een alomvattende benadering om deze aspecten aan te pakken.

Het proces begon met het uitvoeren van een impact assessment, waarbij we meetbare en verifieerbare antwoorden moesten geven op de vragen van B Corp. Zo zijn we gestart met het verzamelen van gegevens en het meten van prestaties op verschillende gebieden, zoals arbeidsomstandigheden, milieu-impact, transparantie en governance. Daarna hebben we onze positie afgezet tegen de B Corp-standaarden en andere bedrijven in onze sector. Uiteindelijk kregen we een diepgaand inzicht in onze sterke punten en verbeterpunten, waardoor we concrete handvatten hadden om mee verder te gaan.

Een uitdaging die we gaandeweg tegenkwamen, was het verzamelen en vastleggen van de juiste informatie om te laten zien dat we voldeden aan de B Corp-standaarden. Dat je iets goed doet, betekent nog niet dat je het ook kan aantonen. Hiervoor waren we vaak afhankelijk van andere afdelingen binnen de organisatie. We zijn stap voor stap gegevens gaan zoeken, vastleggen en monitoren. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan; waar we onze spullen vandaan halen, hoe we met onze financiën omgaan en hoeveel energie we gebruiken.

Hoe maak je impact?

Op basis van de uitkomsten van de impactassessment hebben we acties ondernomen om onze impact te verbeteren. We begonnen met het onderzoeken hoe we ons energieverbruik konden verduurzamen. Dit leidde tot het installeren van zonnepanelen en het heroverwegen van onze inkoop- en productieprocessen om duurzamere keuzes te maken. Daarnaast zijn we ook aan de slag gegaan met een fietsplan om het welzijn van werknemers te bevorderen en met het bijhouden van werknemersstatistieken zoals doorloop en behaalde trainingen. Een belangrijk besef was dat we eigenlijk al veel dingen goed deden, maar dat we dit niet altijd expliciet hadden vastgelegd. We zijn dus ook gaan werken aan het beter vastleggen en communiceren over wat we doen, bijvoorbeeld in een werknemershandboek.

Ook na het behalen van de B Corp-certificering zijn we doorgegaan onze impact verbeteren. We hebben onze strategie aangepast en doelen bepaald die gericht zijn op het verminderen van onze milieubelasting en het bevorderen van verantwoord consumeren en produceren. Daarnaast zijn we ook meer gaan kijken naar wat we vragen van onze leveranciers en andere partners in de keten. Zo verduurzamen we niet alleen onze eigen organisatie, maar vragen we onze ketenpartners om hier ook in mee te gaan.

Tips voor andere ambassadeurs

Jort adviseert om vooral te beginnen met de impact assessment. Het is de tijdsinvestering meer dan waard. Het geeft namelijk een goed overzicht en startpunt van waar je organisatie staat op het gebied van MVO. Op basis daarvan kun je kiezen waar je wel of niet mee aan de slag wil en of je de daadwerkelijke certificering aan wil vragen.

Als je begint, houd het team dat verantwoordelijk is voor het initiële B Corp-proces dan klein. Betrek collega’s met kennis van financiën, inkoop en HR om een duidelijk overzicht te krijgen van leveranciers, geografische locaties en omzet. Deze informatie helpt de focus te leggen op waar de grootste impact kan worden gemaakt. Ook een directielid kan helpen bij het creëren van draagvlak in je organisatie. Na de impact assessment kun je verder verbreden om verduurzaming vanuit alle organisatieonderdelen aan te jagen. Gebruik daarvoor ook vooral je eigen motivatie en energie. Juist als je zelf enthousiast ergens mee aan de slag gaat, kan dit ook anderen inspireren om in actie te komen.

Conclusie

Jorts verhaal en dat van Octatube tonen aan dat het maken van een B Corp impactassessment niet alleen een laagdrempelig startpunt is om te beginnen met MVO, maar dat het fungeert als katalysator voor positieve verandering en verbetering binnen je organisatie en zelfs binnen de keten waarin je actief bent. B Corp helpt bedrijven hun impact op verschillende gebieden te meten, te monitoren, te verbeteren en extern te valideren, terwijl ze bijdragen aan een grotere beweging van bedrijven die duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid omarmen.