KEK Whitepaper Fossiele subsidies afschaffen

Het afschaffen van fossiele subsidies is een urgente kwestie, maar de weg daar naartoe en de consequenties ervan zijn complex. Deze whitepaper onderzoekt de haalbaarheid van het afschaffen van fossiele subsidies, de mogelijke paden daar naartoe, en de impact van een dergelijke afschaffing. Het onderscheidt zich door de focus te leggen op de noodzaak van een diepere discussie over hoe dit proces daadwerkelijk kan worden geïmplementeerd. Terwijl het debat vaak blijft steken op het precieze bedrag van fossiele subsidies, biedt deze paper een meer genuanceerder beeld.

Het identificeert de complexiteit van internationale verdragen en Europese wetgeving die het afschaffen van subsidies bemoeilijken. Het onderstreept ook de noodzaak van een herziening van het fiscale stelsel om duurzaamheid te bevorderen zonder de economische groei te schaden. Ten slotte benadrukt het artikel het belang van een eerlijke, rechtvaardige aanpak die zowel de industrie van vandaag als die van morgen ondersteunt. Met een focus op innovatie, belastinghervorming en internationale samenwerking streeft het naar een effectieve transitie naar een duurzame energie- en klimaattoekomst.

De paper is bedoeld voor beleidsmakers, academici en professionals die betrokken zijn bij de energie- en klimaattransitie, en biedt een diepgaande analyse en concrete aanbevelingen voor actie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *