Doneer

KEK is een stichting die draait op de inzet van enthousiaste young professionals, aangevuld met partnerschappen met uiteenlopende organisaties. Met deze middelen hebben we al veel bereikt! Wij hebben echter de ambitie om nog meer verschil te gaan maken. Daarbij komen we tegemoet aan de wens van ambassadeurs om zelf ook financieel bij te kunnen dragen.

Een donatie aan KEK is een steun voor de beweging, voor young professionals die zich vrijwillig inzetten voor de missies van KEK: het verbinden van young professionals en ze in staat stellen om bij te dragen aan het behoud van een leefbare wereld voor volgende generaties! Met deze steun zorgen wij voor het versterken van de KEK community en organiseren we verschillende (netwerk-)bijeenkomsten, zodat KEK verder kan groeien en we de transitie naar een duurzame samenleving kunnen blijven versnellen.

Hieronder een aantal stelregels omtrent doneren:

  • Geld doneren aan KEK is geheel vrijwillig. Er wordt niet naar beweegredenen gevraagd en het is niet verplicht dit te melden.  
  • Een donatie is nadrukkelijk geen partnerschap; tegenover een donatie staat geen tegenprestatie.
  • In het financiële jaarverslag wordt (de totale som) aan donaties vermeld. Een donatie van €1000 of meer vermeldt KEK (met toestemming) op de website in het kader van transparantie.
  • Voor KEK staat onafhankelijkheid hoog in het vaandel, een donatie beïnvloedt op geen enkele wijze de keuzes die KEK maakt voor activiteiten en uitspraken.

Geld doneren kan eenmalig. Wil je liever periodiek een bedrag overmaken? Stel dit dan in bij je eigen bank.


*Het volledige bestuur en de organisatie van KEK draait op vrijwilligers. Dit houdt in dat niemand een financiële beloning krijgt voor zijn of haar werkzaamheden.