Bestuur 2023-2024

Het bestuur voor 2023-2024 bestaat uit: Tom Strengers, Kavish Kowlesar, Maaike Hermse, Gijs van de Zande en Jurgen Pennings.


Tom Strengers
Voorzitter

 “In de sectorteams heeft KEK ontzettend veel kennis in huis uit alle delen van sectoren in heel Nederland. Vanuit deze unieke situatie kunnen de sectorteams problemen aan de kaart stellen, veel eerder dan dat deze in andere organisaties zichtbaar worden. De komende tijd wil ik er voor zorgen dat KEK hierdoor een signaleringsfunctie krijgt waardoor deze problemen sneller opgelost worden, met hopelijk een snellere en soepelere transitie tot gevolg.”

Tom is 28 jaar en werkt als Policy and Sustainability Manager bij SkyNRG. In deze rol houdt hij zich o.a. bezig met de verduurzaming van de luchtvaart. Per mei is Tom begonnen in het bestuur om met alle ideeën binnen het KEK netwerk aan de slag te gaan. 

Contact: voorzitter@klimaatenergiekoepel.nl


Kavish Kowlesar
Ambassadeurs

“Na een jaar als sectorlead Energiesysteem bij KEK, heb ik de overstap gemaakt naar een rol als bestuurslid. Mijn ervaring binnen KEK heeft mij verder overtuigd van het belang van een goed functionerend, duurzaam energiesysteem voor onze toekomst. In mijn dagelijkse werk bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat richt ik mij op de strategie van het energiesysteem.”

Bij KEK focust Kavish zich op twee kerngebieden: het verbeteren van het inzicht in en het effectiever inzetten van de expertise binnen de netwerkorganisatie, en het vergroten van de externe effectiviteit en invloed van KEK, onder andere door de aanwezigheid in belangrijke gesprekken en overleggen te intensiveren.

Naast zijn professionele activiteiten, geniet Kavish van salsadansen en goede gesprekken onder het genot van een kop koffie of een biertje. Hij kijkt ernaar uit om zijn bijdrage aan KEK en de gezamenlijke missie verder te vergroten.

Contact: ambassadeurs@klimaatenergiekoepel.nl


Maaike Hermse
Evenementen

“Ik vind het belangrijk om buiten je eigen bedrijf verbonden te zijn met andere young professionals die zich inzetten voor de energietransitie en andere duurzaamheidsvraagstukken. Evenementen zorgen voor een goed moment om inhoudelijke kennis en ervaringen uit te wisselen, elkaar beter te begrijpen en van elkaar te leren. Daar zit ik mij via KEK graag voor in.

Maaike werkt als Portfolio Manager Zon & Batterijen bij Vattenfall, waar ze (mee)werkt aan het ontwikkelen en onderhouden van zonneparken in Nederland. 

Contact: evenementen@klimaatenergiekoepel.nl​


Gijs van de Zande
Penningmeester

“De energietransitie is een van de grootste uitdagingen van onze tijd en ik geloof Young Professionals kunnen daar veel impact op kunnen uitoefenen. Bij deze gigantische verbouwing van Nederland waar er volgens de verwachting van Netbeheer Nederland de komende 7 jaar tot wel 70 miljard geïnvesteerd moet worden in de netten is het belangrijk dat we kennis en perspectieven met elkaar blijven delen en KEK is daar een uitermate geschikt middel voor.”

Gijs werkt als Business Controller bij Alliander New Business, waar hij verantwoordelijk is voor de lange termijn waarde creatie van de bedrijven ENTRNCE en Locamation. Daar wordt gewerkt aan innovatieve (digitale) oplossingen om het bestaande elektriciteitsnet beter te benutten.

Contact: penningmeester@klimaatenergiekoepel.nl​


Cato Kannekens
Partnerschappen

“De energietransitie en het tegengaan van klimaatverandering zijn voor mij en heel veel andere Young Professionals de meest intrigerende en complexe uitdagingen van deze tijd. Ik geloof sterk in het betrekken van de jongere generaties bij deze missie. Jonge professionals in Nederland beschikken over een enorme hoeveelheid kennis, energie en enthousiasme om actief deel te nemen aan het vormgeven van een duurzame toekomst.”

Cato, een process engineer bij Shell, heeft passie voor technische oplossingen voor de energietransitie.

Contact: partnerschappen@klimaatenergiekoepel.nl


Vacature!
Bestuurslid PR & Communicatie

Bestuurslid Sectorleads


In voorgaande jaren bestond het KEK bestuur uit:

Het bestuur van oprichting werd gevormd door Jan Sjerps, Talitha Muusse, Mark Hupkens, Sjoerd Robertson en Claudia Schildt.

Het bestuur 2019-2020 bestond uit Thomas Dekker, Tara Janssen, Dewi Wesselman, Reint-Jan Groot Nuelend, Fons Janssen, Maaike Smelter en Mathieu Baas.

Het bestuur in 2020-2021 bestond uit Bram Borst, Robin Beentjes, Eli Elderkamp, Mathieu Baas, Maaike Smelter, Ashley Hofmann en Gjalt Annega.

Het bestuur in 2021-2022 bestond uit: Robin Beentjes, Arjen Kingma, Roy van de Zilver, Mathieu Baas, Jurgen Pennings, Koen Maassen en Lisanne Peeters.

Het bestuur voor 2022-2023 bestaat uit: Koen Maassen, Zeb Bergsma, Jurgen Pennings, Anne te Koppele, Ruben Kuijper, en Tom Strengers.


Documenten

Jaarplan 2020
Jaarplan 2019
Financiële rapportage 2019