Bestuur 2020 – 2021

Het bestuur van oprichting werd gevormd door Jan Sjerps, Talitha Muusse, Mark Hupkens, Sjoerd Robertson en Claudia Schildt. In 2020 heeft er weer een bestuurswissel plaatsgevonden. Het nieuwe bestuur bestaat uit: Bram Borst, Robin Beentjes, Eli Elderkamp, Mathieu Baas, Maaike Smelter, Ashley Hofmann en Gjalt Annega.

Bram Borst
Voorzitter

“Iedereen is nodig in de transitie naar een duurzame samenleving en daarom is maximaal samenwerken met alle stakeholders ontzettend belangrijk. Samen ontdekken wat jouw rol kan zijn? Bel of mail me voor een kop koffie!”

Bram werkt bij de gemeente Amsterdam als Strategisch Adviseur en houdt zich bezig met de warmtetransitie. Amsterdam wil in 2040 aardgasvrij zijn en zal de woningen en gebouwen grotendeels op collectieve warmtenetten aansluiten. Concreet betekent dit dat Bram zich bezighoudt met visievorming en toekomstscenario’s over de ontwikkeling en organisatie van de warmtemarkt in Amsterdam en de regio.

Contact: voorzitter@klimaatenergiekoepel.nl​


Robin Beentjes
Secretaris & Penningmeester

“KEK heeft een enthousiast en gedreven ambassadeursnetwerk. Juist door de verbinding te maken tussen young professionals uit verschillende organisaties kunnen we stappen maken in de energietransitie.”

Robin werkt als Adviseur bij Wepublic, waar zij zich bezighoudt met public affairs en stakeholder- of issuemanagement. Zij krijgt het meeste energie van vraagstukken op het gebied van duurzaamheid in de brede zin van het woord.

Contact: info@klimaatenergiekoepel.nl​


Eli Elderkamp
Strategie

“Het klimaatprobleem aanpakken, dat is waar we aan werken. Bij KEK vinden professionals uit het veld elkaar en dagen we elkaar uit om de oplossingen samen verder te brengen”

Eli werkt bij Tata Steel als proces engineer aan grootschalige waterstof productie en carbon capture projecten, die voor 2030 tot 5 megaton CO2 reductie moeten opleveren. Deze processen zijn de eerste grote stap om tot een groene staalproductie te komen.

Contact: strategie@klimaatenergiekoepel.nl


Mathieu Baas
Ambassadeurs

“Met KEK krijgen groene carrièretijgers een podium om transitieaanvoerders te worden”

Sinds juni 2020 is Mathieu bestuurder ambassadeurs bij KEK. In het dagelijks werk is Mathieu bezig om de faciliteiten en gebouwen van TNO te verduurzamen.

Contact: ambassadeurs@klimaatenergiekoepel.nl


Koen Maassen
Partnerschapppen

Koen werkt als transitieversneller bij Talent voor Transitie om bij verschillende organisaties verduurzaming mede mogelijk te maken.

Het bedrijfsleven van binnenuit verduurzamen, daar zet ik mij voor in. Bij KEK houd ik mij bezig met Partnerschappen. Dit gaat om partnerschappen met bijvoorbeeld bedrijven, maar ook overheden en andere organisaties waar samenwerking onze missie versterkt.

Contact: partnerschappen@klimaatenergiekoepel.nl


Ashley Hofmann
Communicatie

“Innovaties op het gebied van duurzame energie en klimaatadaptatie moeten hand in hand gaan met interne transities van organisaties om een toekomstbestendige wereld te kunnen maken. Diversiteit van denken en samenwerken zijn hierin key. We moeten veranderen en met KEK hebben we een sterk format in handen om hieraan bij te dragen.”

Ashley werkt bij Buccaneer Delft, dé groeiplaats voor veelbelovende technische innovaties binnen de maritieme, offshore en energie sector. Daarnaast ondersteunt Buccaneer bedrijven in hun verduurzaming door het vertalen van klimaatdoelstellingen naar interne doelstellingen en door een brug te slaan met (klimaat) gedreven (young) professionals.

Contact: communicatie@klimaatenergiekoepel.nl


Documenten

Jaarplan 2020
Jaarplan 2019
Financiële rapportage 2019