Bestuur 2022 – 2023

Het nieuwe bestuur bestaat uit: Robin Beentjes, Arjen Kingma, Roy van de Zilver, Zeb Bergsma, Jurgen Pennings, Koen Maassen en Lisanne Peeters.


Robin Beentjes
Voorzitter

“KEK heeft een enthousiast en gedreven ambassadeursnetwerk. Juist door de verbinding te maken tussen young professionals uit verschillende organisaties kunnen we stappen maken in de energietransitie. Wil je ontdekken wat jouw rol binnen KEK kan zijn? Bel of mail me voor een kop koffie!”

Robin werkt als senior adviseur bij Wepublic, waar zij zich bezighoudt met public affairs, stakeholder- en issuemanagement. Zij krijgt het meeste energie van vraagstukken op het gebied van duurzaamheid.

Contact: voorzitter@klimaatenergiekoepel.nl


Arjen Kingma
Secretaris

“Zelf probeer ik elke dag de wereld een beetje mooier te maken; de energie van alle KEK ambassadeurs die hier ook mee bezig zijn is absoluut waanzinnig om te zien.”

Arjen werkt bij NRG als consultant binnen de nucleaire industrie, om zo te voorkomen dat Nederland in het lijstje Three Miles Island – Chernobyl – Fukushima komt te staan.

Contact: info@klimaatenergiekoepel.nl​


Roy van de Zilver
Penningmeester

“Ik geloof in de ambitie, drive en vernieuwingskracht van Young Professionals om de transitie naar een houdbare samenleving te versnellen. Mijn ambitie als bestuurslid is om KEK ambassadeurs zo optimaal mogelijk te motiveren, inspireren en faciliteren om impact te maken binnen en buiten hun organisatie.”


Roy werkt bij commercieel vastgoedadviseur CBRE en heeft een Europese functie als Data Intelligence Analyst. CBRE is nauw betrokken bij alle fasen van de commerciële vastgoedcyclus en heeft daarmee een unieke (advies)rol om duurzame impact te maken. CBRE heeft zich gecommiteerd om ‘net zero’ CO2 uitstoot te bereiken in 2040. Deze verbintenis omvat wereldwijde emissies van CBRE’s eigen activiteiten, eigendommen die CBRE beheert voor investeerders en gebruikers, als ook indirecte emissies in de toeleveringsketen.

Contact: penningmeester@klimaatenergiekoepel.nl​


Zeb Bergsma
Netwerk

“Ik geloof dat iedereen op zijn eigen manier bij kan dragen aan de versnelling naar een duurzame samenleving. Door het faciliteren van een hecht netwerk van jonge ambitieuze impactmakers hebben zij toegang tot de kennis, kunde en inspiratie die hiervoor nodig is.”

Zeb werkt als consultant arbeidsmarkt, onderwijs bij Wise up. Hij houdt zich hier bezig met projecten die zorgen voor voldoende mensen in de sectoren die de energietransitie en circulaire economie moeten uitvoeren. Sinds mei 2022 is Zeb bestuurder netwerk bij KEK.

Contact: ambassadeurs@klimaatenergiekoepel.nl


Jurgen Pennings
Strategie

“Niet alleen het klimaat, maar ook de wereld verandert erg snel. Bij KEK koppelen we professionals uit het veld aan elkaar om oplossingen verder te brengen. Ook denken we na hoe we KEK relevant blijven houden in deze snel veranderende wereld en de bijbehorende strategie hiervoor.”

Jurgen werkt bij Heijmans, waarmee hij onderdeel is van de makers van de gezonde leefomgeving. Vanuit zijn rol als projectcoördinator binnen vastgoed en gebiedsontwikkeling heeft hij mogelijkheden om direct impact te maken binnen die leefomgeving.

Contact: strategie@klimaatenergiekoepel.nl


Koen Maassen
Partnerschapppen

Het bedrijfsleven van binnenuit verduurzamen, daar zet ik mij voor in. Bij KEK houd ik mij bezig met Partnerschappen. Dit gaat om partnerschappen met bijvoorbeeld bedrijven, maar ook overheden en andere organisaties waar samenwerking onze missie versterkt.

Koen werkt als transitieversneller bij Talent voor Transitie om bij verschillende organisaties verduurzaming mede mogelijk te maken.

Contact: partnerschappen@klimaatenergiekoepel.nl


Lisanne Peeters
Public Affairs

“De komende jaren zijn bepalend voor het halen van de klimaatdoelstellingen. We hebben hierin een daadkrachtige overheid nodig, maar ook een flexibel en innoverend bedrijfsleven. Het mooie aan KEK vind ik dat er focus is voor beide gebieden, zowel het in staat stellen van young professionals om een verschil te maken binnen hun organisatie als het leveren van een bijdrage aan de klimaatdiscussie op politiek niveau. Als bestuurslid Public Affairs focus ik mij op het uitbouwen van de relaties met verschillende ministeries en het uitbreiden van de impact van KEK op besluitvorming en het politieke debat.”

Lisanne werkt bij Sweco als inkoopadviseur, waarbij ze aanbestedende diensten adviseert over hun inkoop- en contracteringsproces voor projecten in met name de GWW-sector. Duurzaamheid speelt altijd een belangrijke rol in het inkoopproces. 

Contact: publicaffairs@klimaatenergiekoepel.nl


In voorgaande jaren bestond het KEK bestuur uit:

Het bestuur van oprichting werd gevormd door Jan Sjerps, Talitha Muusse, Mark Hupkens, Sjoerd Robertson en Claudia Schildt.

Het bestuur 2019-2020 bestond uit Thomas Dekker, Tara Janssen, Dewi Wesselman, Reint-Jan Groot Nuelend, Fons Janssen, Maaike Smelter en Mathieu Baas.

Het bestuur in 2020-2021 bestond uit Bram Borst, Robin Beentjes, Eli Elderkamp, Mathieu Baas, Maaike Smelter, Ashley Hofmann en Gjalt Annega.

Het bestuur in 2021-2022 bestond uit: Robin Beentjes, Arjen Kingma, Roy van de Zilver, Mathieu Baas, Jurgen Pennings, Koen Maassen en Lisanne Peeters.


Documenten

Jaarplan 2020
Jaarplan 2019
Financiële rapportage 2019