Bestuur 2022 – 2023

Het bestuur voor 2022-2023 bestaat uit: Koen Maassen, Zeb Bergsma, Jurgen Pennings, Anne te Koppele, Tom Strengers en Ruben Kuijper.


Koen Maassen
Voorzitter

Bij KEK zet ik mij in om young professionals cross sectoraal met elkaar te verbinden zodat ervaren wordt hoe transities vanuit een ander perspectief beleefd worden. Ik hecht veel waarde aan coöperatief werken en het klimaatvraagstuk multidisciplinair aan te vliegen. KEK is voor mij hierin hét duurzaamheidsnetwerk van Nederland.

Koen werkt als Coördinator Human Capital Agenda bij Topsector Energie (via Talent voor Transitie) aan het arbeidsmarktvraagstuk van de energietransitie. 

Contact: voorzitter@klimaatenergiekoepel.nl


Ruben Kuijper
Penningmeester

“Nieuwe uitdagingen vragen om nieuwe oplossingen. KEKers bouwen aan de wereld van morgen en brengen noodzakelijk fris perspectief in de energiesector.”

Ruben werkt als Fondsadviseur bij Meewind, waar hij zich bezighoudt met investeringen in duurzame energieprojecten en bedrijven.

Contact: penningmeester@klimaatenergiekoepel.nl​


Zeb Bergsma
Ambassadeurs

“Ik geloof dat iedereen op zijn eigen manier bij kan dragen aan de versnelling naar een duurzame samenleving. Door het faciliteren van een hecht netwerk van jonge ambitieuze impactmakers hebben zij toegang tot de kennis, kunde en inspiratie die hiervoor nodig is.”

Zeb werkt als consultant arbeidsmarkt, onderwijs bij Wise up. Hij houdt zich hier bezig met projecten die zorgen voor voldoende mensen in de sectoren die de energietransitie uitvoeren. Sinds mei 2022 is Zeb bestuurder netwerk bij KEK.

Contact: ambassadeurs@klimaatenergiekoepel.nl


Jurgen Pennings
Partnerschappen

“Niet alleen het klimaat, maar ook de wereld verandert erg snel. Bij KEK koppelen we professionals uit het veld aan elkaar om oplossingen verder te brengen. Ook denken we na hoe we KEK relevant blijven houden in deze snel veranderende wereld en de bijbehorende strategie hiervoor.”

Jurgen werkt bij Heijmans, waarmee hij onderdeel is van de makers van de gezonde leefomgeving. Vanuit zijn rol als projectcoördinator binnen vastgoed en gebiedsontwikkeling heeft hij mogelijkheden om direct impact te maken binnen die leefomgeving.

Contact: partnerschappen@klimaatenergiekoepel.nl


Anne te Koppele
Communicatie

“Communicatie gaat niet over zenden en ontvangen, maar over begrijpen en verbinden. Bij het maken van bewuste keuzes en het aangaan van verbindingen met elkaar, gaan educatie & communicatie hand in hand.

Om informatie op die manier goed te ontvangen, uit te dragen en actie aan te koppelen: daar zet ik mij samen met KEK voor in.”

Contact: communicatie@klimaatenergiekoepel.nl


Tom Strengers
Secretaris

 “In de sectorteams heeft KEK ontzettend veel kennis in huis uit alle delen van sectoren in heel Nederland. Vanuit deze unieke situatie kunnen de sectorteams problemen aan de kaart stellen, veel eerder dan dat deze in andere organisaties zichtbaar worden. De komende tijd wil ik er voor zorgen dat KEK hierdoor een signaleringsfunctie krijgt waardoor deze problemen sneller opgelost worden, met hopelijk een snellere en soepelere transitie tot gevolg.”

Tom is 27 jaar en werkt als Policy and Sustainability Manager bij SkyNRG. In deze rol houdt hij zich o.a. bezig met de verduurzaming van de luchtvaart. Per mei is Tom begonnen in het bestuur om met alle ideeën binnen het KEK netwerk aan de slag te gaan. 

Contact: info@klimaatenergiekoepel.nl​In voorgaande jaren bestond het KEK bestuur uit:

Het bestuur van oprichting werd gevormd door Jan Sjerps, Talitha Muusse, Mark Hupkens, Sjoerd Robertson en Claudia Schildt.

Het bestuur 2019-2020 bestond uit Thomas Dekker, Tara Janssen, Dewi Wesselman, Reint-Jan Groot Nuelend, Fons Janssen, Maaike Smelter en Mathieu Baas.

Het bestuur in 2020-2021 bestond uit Bram Borst, Robin Beentjes, Eli Elderkamp, Mathieu Baas, Maaike Smelter, Ashley Hofmann en Gjalt Annega.

Het bestuur in 2021-2022 bestond uit: Robin Beentjes, Arjen Kingma, Roy van de Zilver, Mathieu Baas, Jurgen Pennings, Koen Maassen en Lisanne Peeters.

Het bestuur voor 2022-2023 bestaat uit: Koen Maassen, Zeb Bergsma, Jurgen Pennings, Anne te Koppele, Ruben Kuijper, en Tom Strengers.


Documenten

Jaarplan 2020
Jaarplan 2019
Financiële rapportage 2019