Elektriciteit als verbindende factor

Nederland CO2-Neutraal in 2050

Door Stephan de Vos

Op vrijdag 29 juni 2018, kwam de Elektriciteitstafel voor de laatste keer (althans, voor de zomer) bij elkaar om de hoofdlijnen van een conceptakkoord voor deze sectortafel af te ronden. In een intensieve en productieve sessie kwamen de deelnemers uiteindelijk tot een gedragen stuk dat vanuit de Elektriciteitstafel de eerste bijdrage zal zijn aan het aanstaande Klimaatakkoord.

Deze dag was voor het KEK-team ook het moment waarop Line en ik namens het gehele team het manifest aan de tafel konden aanbieden. En bij deze is ons manifest ook beschikbaar op onze eigen site. Welke ideeën heeft het KEK Elektriciteitsteam voor de toekomst van Nederland? Hoe ziet de waardeketen van de elektriciteitssector van de toekomst eruit en welke kansen zien wij? En aan welke elementen moet nog meer aandacht worden besteed binnen het Klimaatakkoord?

Download het manifest hier.

Verbindende factor
Wij vinden dat Nederland het kapitaal, de kennis en de kansen heeft om in 2050 volledig CO2-neutraal te zijn. Elektriciteit maakt of breekt deze transitie en is de overstijgende en verbindende factor voor alle verbruikssectoren. Dat maakt de uitdaging voor de sectortafel Elektriciteit ook zo groot, de tafel is enorm afhankelijk van de uitkomsten van de andere sectortafels Gebouwde Omgeving, Industrie, Mobiliteit en Landbouw & Landgebruik.

Tegelijkertijd is er voor elektriciteit als energiedrager ook een enorme kans om een belangrijke rol te spelen in de energietransitie. Er is geen energiedrager die zo eenvoudig te produceren is zonder broeikasgasemissies. Er is geen andere energiedrager die de kracht voor verkeer en machines en de warmte voor gebouwen, industrie en landbouw tot 3x efficiënter levert. Er is geen andere energiedrager die plastics, metalen en kunstmest emissievrij regenereert of zelfs produceert.

In het KEK manifest voor de Elektriciteitstafel benoemen wij beknopt (in slechts vier pagina’s!) onze speerpunten voor het Klimaatakkoord op de verschillende pijlers van de waardeketen van de toekomst. Deze pijlers zijn opwek, transmissie, opslag en verbruik. Wij focussen ons niet alleen op wat er geregeld moet worden voor 2030 maar vragen ook nadrukkelijk aandacht voor het noodzakelijke kopwerk voor de tweede helft van de transitie op diezelfde pijlers voor 2050 en overige voorwaarden die de sector moet scheppen en bewaken om de energietransitie te versnellen en tot een blijvend succes te maken.

Ons manifest

In het manifest dat HIER te downloaden is vind je onze visie. De afgelopen weken hebben Anton, Bart, Dirk, Line, Margriet, Sanne, Thijs en Yanniek keihard gewerkt om dit prachtige stuk op te leveren. Ik ben hen zeer dankbaar voor de vele uren die zij hier in hebben gestoken ruim buiten (en soms onder) kantoortijden.

Op dinsdag 10 juli zullen de hoofdlijnen van een conceptakkoord wereldkundig gemaakt worden door Ed Nijpels, de voorzitter van het Klimaatberaad en Eric Wiebes, de minister van Economische Zaken en Klimaat. Dan zal voor Nederland duidelijk worden wat er besproken is aan de sectortafels en wat dit gaat betekenen voor Nederland. Dan zien wij ook waar wij als KEK nog meer aandacht voor moeten vragen. En dat zullen we ook doen. Tot die tijd is het nog even afwachten…

Stephan de Vos

Tafelverbinder Elekriciteit

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *