De Klimaat en Energiekoepel (KEK) is een cross-sectoraal netwerk van 1000+ young professionals die werken aan de energie- en klimaattransitie. Wij geloven in de kracht van jong werkenden om vernieuwing te brengen in het huidige systeem. Daarom bundelen onze krachten om de Nederlandse energietransitie en klimaatopgave te versnellen.

Ontstaan

In november 2017 hebben we met 121 jonge professionals een brief gestuurd naar minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. Hierin hebben we onze wens geuit om serieus betrokken te worden bij de discussies over klimaat- en energiebeleid. We waren afkomstig uit uiteenlopende netwerken en sectoren, en we hadden één gemeenschappelijk doel: niet langer aan de zijlijn staan, maar actief deelnemen aan de gesprekken en besluitvorming met betrekking tot het klimaatbeleid.

Aanvankelijk was het idee om zogenaamde “linking pins” te vormen, jonge denkers die kritisch konden meedenken over het Klimaatakkoord en sporadisch contact zouden hebben met de voorzitters van de onderhandelingstafels. Tot onze aangename verrassing kregen we echter de kans om volledig deel te nemen aan de onderhandelingstafels. Onze perspectieven en inzichten werden als waardevol beschouwd en we werden gezien als essentiële gesprekspartners in de klimaat- en energiediscussie. Dit leidde tot de oprichting van de Klimaat en Energie Koepel (KEK), waarin we onze standpunten konden delen en directe invloed konden uitoefenen op het Klimaatakkoord. Ondertussen zijn we uitgegroeid tot een netwerk van meer dan 1000 young professionals die dagelijks werken aan de energie- en klimaattransitie.

Onze missie

De missie van KEK is om young professionals te verbinden, te inspireren en in staat te stellen om de transitie naar een duurzame wereld vorm te geven.

Onze aanpak

  1. Jong werkenden (cross-) sectoraal te verbinden om hun inhoudelijke kennis en kunde te delen en in te zetten voor klimaat & energie systeemvraagstukken.
  2. Jong werkenden te inspireren en in staat te stellen om zelf aan de slag te gaan binnen hun organisatie, om verduurzaming te realiseren.
  3. De transitie naar een duurzame wereld vorm te geven door:
    • Inhoudelijke bijdrage in de borging en handhaving van de klimaatafspraken;
    • Invloed hebben op de besluitvorming (nationaal en regionaal) en het politieke debat;
    • Het maatschappelijk draagvlak voor de versnelling van de transitie naar een leefbare wereld.

Onze uitgangspunten

Het netwerk van KEK is gebasseerd op de volgende uitgangspunten: