Over het Energeia artikel en de context

Vandaag verscheen in Energeia een artikel over de oprichting van KEK. De link vinden jullie hier. Als bestuur van KEK willen we jullie nog iets meer context geven bij het artikel omdat er naast complimenten ook wat vragen uit de beweging kwamen over de insteek van het stuk.

Als eerste willen we graag benoemen dat KEK niet mogelijk was geweest zonder de inzet van jullie als beweging; heel veel jonge professionals hebben de afgelopen maanden hun vrije tijd geïnvesteerd in het verkrijgen van meer invloed t binnen het Klimaatakkoord en de organisatie KEK verder te professionaliseren. Wij zijn daar heel enthousiast over, en dankbaar voor. Het overtreft onze verwachtingen hoe snel de beweging is gegroeid en de resultaten die zijn behaald.

Over jonge professionals
Wij willen ook benadrukken dat KEK niet over organisaties gaat die zijn aangesloten; maar over jonge mensen die op persoonlijke titel zich inzetten voor de klimaatopgave. In het artikel wordt Shell op onhandige manier uitgelicht als bedrijf in een zin die doet vermoeden dat KEK sommige partijen als progressief en anderen als niet progressief ziet. Dit is niet het geval. De alinea is juist bedoeld om aan te geven dat we als KEK blij zijn dat wij een beweging zijn waarin iedereen ongeacht professionele achtergrond gelijkwaardig aan kan bijdragen. Wij zullen daarom in het vervolg ook geen organisaties meer bij naam noemen; we zijn een beweging van jonge mensen die allemaal achter de klimaatopgave staan.

Het Energeia artikel heeft zich nu geconcentreerd op het verhaal van de oprichters van KEK, de bestuursleden Jan Sjerps en Talitha Muusse, omdat dit verhaal nog niet eerder in de media verteld is. De redactie van Energeia heeft er nadrukkelijk voor gekozen het verhaal op de oprichters te focussen omdat ze dit de meest interessante invalshoek vonden voor nu. Dit betekent niet dat we in andere media uitingen deze insteek weer zullen kiezen. Wij hopen en werken actief aan meer publicaties of optredens in de media de komende tijd waarin we de beweging KEK centraal stellen. KEK is namelijk niet alleen opgericht om een paar mensen aan tafel te krijgen bij het klimaatakkoord maar om alle jonge professionals die werken aan de klimaatopgave te faciliteren hun invloed te vergroten, cross-sectoraal samen te werken en met elkaar in de uitvoering te gaan staan van het klimaatbeleid.

KEK on Tour
Goed nieuws! De afgelopen weken zijn we begonnen met KEK on Tour en het is een succes gebleken! Er is een enorme behoefte om vooral als jonge generatie elkaar vaker te spreken en zien; dus daar gaan we opvolging aan geven! KEK on Tour is een van de initiatieven die we de komende tijd willen gaan uitbouwen om de gehele beweging vaker rondom inhoudelijke thema’s fysiek bij elkaar te krijgen en ervaringen uit te wisselen en samenwerkingen te beginnen.De focus lag de afgelopen periode erg op het Klimaatakkoord maar na de zomer zullen we meer mogelijkheden bieden aan jonge professionals uit de beweging om actief te worden binnen nieuwe KEK projecten die gaan over Onderwijs en Arbeidsmarkt, Cross-sectorale samenwerking en de borging en uitvoering van het Klimaatakkoord.

Voor nu willen we jullie allen oproepen om vooral actief te blijven reageren op de media uitingen van KEK. Volg vandaag natuurlijk ook de presentatie van het hoofdlijnenakkoord; en ga het gesprek met elkaar aan over hoe wij ons als jonge generatie verhouden tot dit akkoord in de maak!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *