Het sectorteam Circulaire Economie zet zich in voor de transitie naar een circulaire economie in Nederland. Het team zet zich in om deze opgave te agenderen en mee te denken hoe verschillende sectoren en organisaties hun processen zo circulair mogelijk kunnen inzetten. Daarbij streven we ernaar de waarde van onze energie en producten zo hoogwaardig mogelijk te blijven inzetten.

Uitgangspunten

De transitie naar een circulaire economie is op verschillende manieren verbonden met de energietransitie. Een circulaire economie is grondstof- en energie-intensiever dan de conventionele lineaire economie. Tegelijkertijd vereist de energietransitie meer hulpbronnen, zoals zeldzame aardmetalen, mineralen en grondstoffen. Het is dus cruciaal om kritieke elementen in de relatie tussen energie en circulariteit in overweging te nemen om beide transities te laten slagen.

Circulair ontwerp en innovatie vereisen een verandering en toename in het huidige gebruik van energie. Er moet hiervoor dus voldoende hernieuwbare energie beschikbaar zijn. Verder is circulariteit gericht op het verminderen van het verbruik van natuurlijke hulpbronnen en materialen en het minimaliseren van afvalproductie. De focus op efficiënt gebruik van hulpbronnen en energie is daarom een centraal onderdeel van de circulaire economie.

Behaalde successen

  • Oprichting sectorteam circulaire economie in 2022
  • Vertegenwoordiging van jong werkenden bij de expertsessies van MVO Nederland & Goldschmeding Foundation ten behoeve van toekomstscenario’s voor de arbeidsmarkt op het gebied van ciruculaire economie.

Sectorleads

Yoeri Dijkhof

Yoeri is sinds 2020 actief binnen de KEK en werkt als consultant bij Ecorys. Hier doet hij onderzoek en geeft beleidsadvies op het gebied van de energietransitie en een transitie naar een circulaire economie in Nederland en Europa. Als sectorlead Circulaire Economie wilt hij het belang van onze schaarse en kritieke grondstoffen onder de aandacht brengen.


Ieke Bak

Ieke is sinds 2021 actief binnen de KEK en werkt als LCA specialist bij Ecochain Technologies. Hier helpt ze bedrijven om de milieu-impact van hun producten te meten door middel van Levenscyclusanalyse (LCA) in Ecochain’s software tools Helix en Mobius. Ze houdt zich dagelijks bezig met circulaire vraagstukken zoals: wat is de milieu-impact van materiaal- en energiestromen in fabrieken, wat is de milieu-impact van de gebruiks- en einde levensfase van producten? En vooral: wie is verantwoordelijk voor deze impact?


Nieuws, blogs en publicaties