Het Klimaatstatement ging goed samen met de lancering van onze nieuwe strategie – waarin we uitspreken voorloper te willen zijn in de transitie – en zette dit daarom extra kracht bij

In een serie interviews kijken we samen met young professionals van 21 grote organisaties terug op hoe zij met hun bedrijf een Klimaatstatement hebben opgesteld. In een Klimaatstatement communiceert een bedrijf hoe het met concrete doelen de komende twee jaar gaat bijdragen aan de klimaatopgave.

Deze keer is het de beurt aan Shirit Brandwijk, Strategisch Adviseur Duurzaamheid, en Carlijn van Essen, Communicatieadviseur, namens de betrokkenen van Young Port of Amsterdam over hun Klimaatstatement. Het Klimaatstatement van de Port of Amsterdam vind je hier.

Om bij het begin te beginnen: hoe wordt verduurzaming van de haven op dit moment beschouwd binnen jullie organisatie?
Binnen Port of Amsterdam identificeren we drie niveaus van verduurzaming: onze eigen bedrijfsvoering, de klanten van de haven en de lading. Die laatste twee zijn moeilijker te realiseren, omdat wij daar als organisatie niet direct invloed op hebben, maar maken wel meer impact. We zien de verschuiving van een traditionele, fossiele haven naar een schonere, innovatievere en meer circulaire haven. Bedrijven in de haven werken hard aan verduurzaming, zowel de traditionele bedrijven als de nieuwe innovatieve partijen en maken bijvoorbeeld gebruik van elkaars reststromen en leveren schone energie aan de regio. Ook bij die bedrijven is verduurzaming nu vaak onderwerp van gesprek. Wij helpen bedrijven daar in op weg en verbinden hen met andere partijen in de haven.

“We stellen kritische vragen aan elkaar en kijken vooral hoe we gezamenlijk de ambities kunnen bewerkstelligen.”

De verduurzaming van de haven is natuurlijk niet van de ene op de andere dag geregeld maar we zijn veel met de bedrijven in gesprek om samen de transitie aan te gaan. We stellen kritische vragen aan elkaar en kijken vooral hoe we gezamenlijk de ambities kunnen bewerkstelligen.

Iedere collega binnen Port of Amsterdam -jong of oud- is zich bewust van het belang van verduurzaming en het wordt intrinsiek gedragen door de hele organisatie. We hoeven vanuit de afdeling duurzaamheid niet veel te pushen, de meeste mensen komen uit zichzelf al met ons in contact. Ook bij ons is het al lang niet meer de vraag of we het moeten doen, maar hoe we het moeten doen.

“We hoeven vanuit de afdeling duurzaamheid niet veel te pushen, de meeste mensen komen uit zichzelf al met ons in contact.”

En hoe paste het Klimaatstatement hierbij?
Het Klimaatstatement was voor ons een mooie kans om nog een keer samen met duurzaamheid en onze ambities op het gebied van klimaatneutraliteit aan de slag te gaan. Het Klimaatstatement ging goed samen met de lancering van onze nieuwe strategie – waarin we uitspreken voorloper te willen zijn in de transitie – en zette dit daarom extra kracht bij. Het voelde als een hele logische keuze.

Het zien van de namen van de andere organisaties triggerde ons: “hier horen wij ook echt tussen.” Port of Amsterdam heeft grote ambities en werkt al veel samen met partijen die al een Klimaatstatement hadden opgesteld. We wilden ook laten zien dat onze nieuwe strategie geen wassen neus is; het is iets waar we écht voor willen gaan.

“We kwamen allemaal van andere afdelingen met een andere achtergrond en hadden daardoor ook allemaal een ander zwaartepunt.”

Hoe zijn jullie begonnen met het Klimaatstatement?
We kregen de oproep om deel te nemen aan het Klimaatstatement intern doorgestuurd en deelden dit in het bestuur van Young Port of Amsterdam. Daar was iedereen gelijk enthousiast. We overlegden het met het hoofd Innovatie en Strategie. Vlak daarna hebben we meteen onze CEO hierbij betrokken, die hier direct erg enthousiast over was.

We hebben de oproep om mee te denken breed uitgezet. Uiteindelijk hebben we met een groep van acht young professionals van verschillende afdelingen het statement opgesteld. We hebben twee sessies georganiseerd waarin we samen hebben gebrainstormd over wat we belangrijk vonden. We kwamen allemaal van andere afdelingen met een andere achtergrond en hadden daardoor ook allemaal een ander zwaartepunt.

We willen nu zorgen dat het statement niet in ergens in een la belandt, maar een levend document en agendapunt blijft.

Wat zou je andere young professionals willen meegeven?
Het is een mooie uitdaging om een Klimaatstatement op te stellen en mee te doen, ook voor meer conservatieve organisaties. Het Klimaatstatement is namelijk een mooi instrument om het gesprek aan te gaan met de CEO en collega’s. Ook al zou er niks uit voortkomen, het biedt wel de kans om te laten zien wat jongeren belangrijk vinden. We zouden het dus iedereen aanraden!

“We wilden ook laten zien dat onze nieuwe strategie geen wassen neus is; het is iets waar we écht voor willen gaan.”

Tot slot: wat is jullie gouden tip voor anderen die een statement willen opstellen?
Onze gouden tip is zo veel mogelijk mensen erbij te betrekken. Deel de oproep om mee te denken organisatie breed. Het bleek bij ons juist heel leuk en waardevol om met een diverse, grote groep het Klimaatstatement op te stellen. Iedereen bekeek het vanuit verschillende oogpunten en het werd daardoor ook meteen breed gedragen. Ook raden we aan om zo snel mogelijk met de CEO in gesprek te gaan.

Hebben Shirit en Carlijn je enthousiast gemaakt en wil je ook aan de slag met duurzaamheid binnen jouw organisatie? Het Klimaatcampagne team helpt je graag op weg! Stuur een mail naar klimaatcampagne@klimaatenergiekoepel.nl en ga zelf aan de slag!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *