KEK naar de Klimaattop in Polen!

Op 6 december staat KEK op het wereldtoneel: CoP24 here we come

De Klimaat- en Energiekoepel, waarin jonge professionals zich hebben verenigd om mee te praten over het Klimaatakkoord, is door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat uitgenodigd op de Klimaattop van de Verenigde Naties. KEK mag tijdens deze 24e conferentie over het Klimaatverdrag een workshop verzorgen over het betrekken van de millennial bij klimaatonderhandelingen. De conferentie, ook wel CoP24 (24th Conference of the Parties) genoemd, vindt begin december plaats in Katowice, Polen.

De jonge professionals van KEK mogen op uitnodiging van de Sociaal-Economische Raad (SER) meepraten aan diverse Klimaattafels over het nationale Klimaatakkoord. Om nu ook het podium te krijgen op de CoP24, is een unieke kans om ook op het klimaat-wereldtoneel te laten zien dat deze generatie serieuze bijdragen kan en moet leveren aan de gesprekken over maatregelen tegen opwarming van de aarde. Tijdens de workshop laten KEK, YES-DC en YES-Europe samen zien hoe zij ervoor zorgen dat de generatie Y niet aan de zijlijn staat als het gaat om beslissingen die ook onze toekomst bepalen.

Millennials zijn zich bewust dat jong en oud – en op de lange termijn vooral onze generatiegenoten, de handen uit de mouwen moeten steken om onder de 1,5 graden opwarming te blijven. Daarom hebben zij het afgelopen half jaar met heldere en ambitieuze adviezen topbestuurders in de klimaatonderhandelingen munitie gegeven hoe zij graag de Nederlandse samenleving duurzaam willen vormgeven. Door sommige landen wordt met bewondering gekeken naar het proces dat in Nederland is opgezet om te komen tot een Klimaatakkoord. Het is belangrijk dat internationaal ook wordt onderkend hoe waardevol de rol van de millennial daarbij is. Het doel van KEK is dan ook om op dit podium duidelijk te maken dat de generatie Y moet participeren in de gesprekken over de concrete uitvoering van het Akkoord van Parijs. Het gaat immers over hun toekomst.

Wanneer: 6 december 2018

Waar: Benelux paviljoen

Tijd: 9.30 – 11.00 uur

Wie: Angelita Kappers & Marnix Paanakker

Wil jij ook deel uitmaken van een organisatie die mag meepraten over het Klimaatakkoord, en nu ook mag schitteren op het wereldtoneel, solliciteer dan op een bestuursfunctie binnen KEK!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *