“We moeten onderdeel zijn van de oplossing, niet van het probleem”

KEK’ers discussiëren over het klimaatakkoord.
Door Marit Smelter

Op 10/10, Dag van de Duurzaamheid, vond het KEK-event “Van akkoord naar actie, geen babystapjes maar zevenmijlslaarzen” plaats. Daar hebben we met alle KEK-leden gediscussieerd over de voortgang van het Klimaatakkoord en de rol van KEK nu, en in de toekomst. De zeker 50 enthousiaste aanwezige KEK’ers werden het niet eens over de vraag of het Klimaatakkoord voldoende is voor het klimaat.

Recente gebeurtenissen binnen het Klimaatakkoord

De bijeenkomst werd georganiseerd om tevens nieuwe leden van KEK kennis te laten maken met de 6 sectorteams en elkaar, maar vooral om een update te geven over de klimaattafels en waar de tafelverbinders tegenaan lopen. Waaronder dat in de afgelopen weken een VN-rapport waarschuwde dat de maximum temperatuurstijging van 1,5 graad al desastreuze gevolgen heeft voor mens en klimaat. Dat Urgenda’s rechtzaak tegen de staat in hoger beroep toch werd gewonnen. En er staan 2 KEK’ers in de Duurzame top 100. Deze redenen waren zowel een aansporing als een aanmoediging voor het evenement.

“We moeten onderdeel zijn van de oplossing, niet van het probleem”, was het antwoord van Olof van der Gaag, directeur van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). Deze mystery guest van het KEK-event antwoordde op Jan Sjerps’ vraag waarom hij optimistisch is over het Klimaatakkoord. Een groot deel aanwezige KEK’ers deelt het optimisme van Olof van der Gaag, maar we zijn er echter zeker nog niet. En we zijn niet voor niets KEK’ers.

Updates van de sectorteams

Stephan de Vos (tafelverbinder elektriciteit) informeerde ons dat de gepresenteerde plannen van klimaattafel Elektriciteit na doorrekening van PBL en CPB niet voldoende bleken. “Maar de elektriciteitstafel is wel goed op weg, hier is de rol van KEK om kritisch te blijven maar de vooruitgang te laten zien”.

Klimaattafel Mobiliteit loopt tegen het probleem aan, dat de tafel niet concreet genoeg wordt. “De bottleneck”, aldus Tomas Friedhoff, “is dat alle aanwezigen van de tafel elkaar al 10 jaar kennen en hetzelfde cirkeltje dus maar blijft draaien”. De discussie met de zaal was dat mobiliteit erg ‘auto’-gefocust lijkt. Waar blijft het masterplan met treinen en andere vervoersmiddelen? Dit blijkt een hete aardappel te zijn bij de klimaattafel, onder andere vanwege het grote afwezige vliegverkeer in het akkoord. Tomas is daarentegen wel optimistisch over de toekomst in treinen en HSL.

Sectortafel Industrie focust onder andere op de grondstoffen in de productie. Kan het product niet anders gemaakt worden of zelfs anders aangeboden worden? Terwijl het doel van het product nog wel gehaald wordt? “Bijvoorbeeld het aanbieden van een complete service-verlichting, in plaats van alleen lampen en armaturen”, onderbouwd Patrick Walison.

Joris Lohman, van sectorteam Landbouw, had enthousiast nieuws: “De aanbevelingen van KEK aan het Klimaatakkoord zijn overgenomen door deze klimaattafel!”. Hij sprak daarnaast meteen een andere uitdaging uit: we moeten verbinding zoeken met jonge boeren. Een KEK’er in de zaal bood een dilemma van de Nederlandse boer: “Alle boeren zijn erg risico-bewuste ondernemers en ze ondervinden druk van overheden en fabrieken/coöperaties om aan verschillende eisen te voldoen. Deze druk kunnen ze financieel echter niet aan. We moeten dus op zoek naar de intrinsieke motivatie van boeren om ze mee te krijgen met het klimaatakkoord.”

Tot slot informeerde Sjoerd Robertson, tafelverbinder Arbeidsmarkt en Scholing, dat het probleem van te weinig vaklui speelt bij elke klimaattafel. Dit steunt de noodzaak van dit cross-sectorale team en wordt nogmaals benadrukt door Robertson.

Doel van de KEK nu

Volgens Olof van der Gaag is het doel van KEK om er voor te zorgen dat de drempel van investering bij alle partijen verdwijnt. Hij beeldt de grootte van een meloen uit: “Als je kijkt naar het geld dat door de overheid wordt besteed aan sociale zekerheid”, beeldt vervolgens een blauwe bes uit: “En het geld wat de overheid nu aan het klimaat uitgeeft, moet de overheid de klimaatambities financieel gewoon aan kunnen”. Het optimisme van Van der Gaag is aanstekelijk. “Alleen”, valt hij bij, “Politieke moed is nodig om hete aardappels te gaan slikken. Politici draaien echter om de hete brij heen, wat wordt versterkt door de aankomende verkiezingen van de Eerste Kamer en het Europees Parlement in mei 2019.”

De conclusie van deze middag is dat de inspraak van de KEK hoe dan ook belangrijk blijft bij de Klimaattafels, ongeacht de definitieve rol van KEK bij het Klimaatakkoord.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *