Kies voor een systeembenadering

Door Mark Kremer

Als systeemdenker pur sang geloof ik heilig in de filosofie van KEK; in de transitie naar een duurzame samenleving komen we nergens als allemaal in vanuit ons eigen hokje blijven denken. Samenwerking is essentieel. We moeten over de grenzen van onze organisaties, sectoren én generaties heen durven kijken en de oplossing zoeken in een systeembenadering. Een systeembenadering waarin ieders belang wordt meegewogen en afgewogen, en niemand wordt vergeten of overgeslagen. Als KEK staan we voor deze gedachte, en daarom ben ik trots vanuit het kernteam van KEK een bijdrage te mogen leveren aan het Klimaatakkoord.

We moeten over de grenzen van onze organisaties, sectoren én generaties heen durven kijken en de oplossing zoeken in een systeembenadering.

Bij Recoy, een Amstermse energie start-up, kiezen wij ook voor een systeembenadering. We richten ons op wat we ‘de volgende uitdaging in de energietransitie’ noemen; het ontsluiten van energieflexibiliteit zodat we een toekomstig energiesysteem met volop wind- en zonne-energie in balans kunnen houden. Energieflexibiliteit is één van die thema’s die niet bij iedereen op het prioriteiten lijstje staat, maar tegelijkertijd kan het de energietransitie maken of breken. We moeten ervoor zorgen dat essentiële thema’s als deze niet ondergesneeuwd raken in het onderhandelingsproces. Kies dus voor een systeembenadering zodat alle aspecten van deze transitie aan bod komen in het Klimaatakkoord!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *