KEK is georganiseerd in verschillende sectorteams: elektriciteit, landbouw, mobiliteit, gebouwde omgeving, industrie, arbeidsmarkt en scholing. Deze teams fungeren als kennispool, wisselen kennis en informatie uit, stellen opiniestukken op en organiseren evenementen en campagnes.