KEK is een cross-sectoraal netwerk van young professionals die werken aan energie- en klimaatvraagstukken. We bundelen de krachten om de Nederlandse energietransitie en klimaatopgave vorm te geven.