De kracht van de KEK activiteiten zit in de kernteams. Denk aan het Evenemententeam, het Communicatie- of Partnerschappen team. Lees hieronder waar de teams aan werken en zich voor inzetten.

Partnerschappen team

Partnerschappen worden afgesloten met bedrijven en organisaties en kunnen op twee manieren een doel dienen: enerzijds een strategische samenwerking aangaan, anderzijds sponsoring. Strategische partnerschappen zijn bedoeld om voor jonge professionals de mogelijkheid te creëren mee te kunnen praten met energie- en klimaatvraagstukken en om invloed uit te oefenen. Bij sponsoring draagt een organisatie of bedrijf KEK een warm hart toe door een financiële bijdrage. Dit kan ook gekoppeld zijn aan een project of evenement. 

De partnerschappen worden aangestuurd en gecoördineerd door het partnerschappen team. Naast het inhoudelijk contact leggen met organisaties over het opstellen van een partnerschap bespreekt het partnerschappen team met elkaar ook de lange termijn visie en welke bedrijven of organisaties we graag zouden toevoegen aan ons partner netwerk. KEK ambassadeurs die langer betrokken willen zijn, krijgen accounts toegewezen waarbij ze de verantwoordelijkheid dragen voor dat betreffende account. Voor degenen die liever wat korter en meer vrijblijvend actief willen zijn, werken we op projectbasis.

Aan ambitie en ideeën ontbreekt het in ieder geval niet. Lijkt het je leuk om onderdeel van het team te worden? Neem dan contact op met partnerschappen@klimaatenergiekoepel.nl.

Communicatieteam

Het communicatie team draagt onder andere zorg voor de vertaling van de missie en visie naar concrete acties, zichtbaarheid van KEK als organisatie en ondersteuning bij projecten en initiatieven van sectorteams en ambassadeurs op het gebied van communicatie. Activiteiten die bij het communicatieteam horen zijn bijvoorbeeld het schrijven van blogs, het maken van nieuwsbrieven, het bijhouden van de website en de social media kanalen, een communicatie- en contentplan voor campagnes of evenementen. 

Er is in ieder geval ruimte genoeg voor creativiteit en eigen inbreng. Dus vind je het leuk om bij te dragen aan de zichtbaarheid en positie van KEK? Of heb je zelf een leuk idee dat past binnen het communicatieteam? Neem dan contact op met communicatie@klimaatenergiekoepel.nl.

Evenemententeam

KEK kenmerkt zich onder andere door een sterk netwerk waar veel inhoudelijke kennis aanwezig is. En dat benutten we graag. Dit doen we onder andere door het organiseren van evenementen, zowel on- als offline. Denk bijvoorbeeld aan de themaborrels of het CEO-event, maar ook initiatieven die ontstaan in de sectorteams of vanuit ambassadeurs.

Lijkt het je leuk om mee te denken en  bij te dragen aan de events van KEK? Of heb je zelf een leuk idee voor een event? Neem dan contact op met evenementen@klimaatenergiekoepel.nl

Wil jij meewerken aan de zichtbaarheid van KEK, het empoweren van young professionals of actief op zoek gaan naar samenwerkingsverbanden? Kortom, wil jij ook je steentje bijdragen? Neem dan contact op met ambassadeurs@klimaatenergiekoepel.nl.