KEK is georganiseerd in verschillende sectorteams: elektriciteit, landbouw, mobiliteit, gebouwde omgeving, industrie, arbeidsmarkt en onderwijs. Vrijwel alle KEK ambassadeurs maken deel uit van een sectorteam. De sectorteams fungeren als kennispool en komen bijeen voor bijvoorbeeld het uitwisselen van kennis en informatie, het opstellen van opiniestukken, of het organiseren van evenementen en campagnes.

Energiesysteem

In juli 2022 heeft er een naamswijziging plaatsgevonden van het voormalige Sectorteam Elektriciteit. Sinds het Klimaatakkoord in 2019 en de oprichting van KEK is er veel veranderd in de energietransitie.  We zien dat het toekomstige energiesysteem meer integraliteit van de energiedragers voorziet dan nu het geval is. De gesprekken in het sectorteam gaan ook al lang niet meer alleen over elektriciteit, maar ook over aardgas, warmte en waterstof. Daarom is het passend om de naam vanaf juli 2022 te veranderen naar Sectorteam Energiesysteem. Dezelfde sector met dezelfde actieve community, maar onder een andere, meer passende naam.

Sectorleads

Anne-Joël Leerling

Anne-Joël is 27 jaar en werkt op dit moment bij netbeheerder Stedin als trainee, waar hij zich richt op de samenwerking met lokale overheden. Sinds enkele maanden is hij bij KEK actief en hij heeft er veel zin om als Sectorlead Elektriciteit hieraan bij te dragen. In zijn vrije tijd houdt hij van zeilen, speelt hij graag tennis en is hij bezig Tsjechisch te leren. 


Marien Boonman

Sinds 2020 is Marien actief bij KEK. Daarnaast werkt Marien bij Energie-Nederland, nu interim als programmamanger wholesale gas. Hij probeert feiten en cijfers boven onderbuik en plaatjes te plaatsen, en als sectorlead bij het sectorteam Elektriciteit spant hij zich in om juist op basis van de juiste feiten en cijfers de juiste discussie te hebben. En hij is altijd in voor een wedje over ETS- of gasprijzen. 


Gebouwde Omgeving

Het sectorteam Gebouwde omgeving zet zich in voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving. KEK heeft sinds vorige januari 2022 (opnieuw) een plek aan de klimaattafels van de gebouwde omgeving gekregen! Zowel in de Klimaatraad, die adviezen over het totale klimaatbeleid voor de gebouwde omgeving uitbrengt, als de samenwerkingstafel ‘Utiliteitsbouw’ deelt KEK haar visie. Hiermee krijgen Young Professionals van KEK een belangrijke stem in de ontwikkeling en uitvoering van het klimaatbeleid.

Klik hier voor de volledige visie van het sectorteam en hier voor de visie Kekke Wijkaanpak.

Nieuwsgierig geworden en wil je kennis maken of een keer meepraten met het sectorteam? Stuur een berichtje naar één van de Sectorleads, Joep en Peter. Zij vertellen je graag meer!

Sectorleads

Joep Poot

“De energietransitie dicht bij huis brengen, daar krijg ik energie van! In mijn functie als Projectleider Energietransitie bij de gemeente Leeuwarden houd ik mij bezig met complex beleid en ambities vertalen in concrete projecten, programma’s en vooral resultaten. Dat is ook mijn insteek als Sectorlead Gebouwde Omgeving bij de KEK: zorgen dat wij als organisatie een concrete bijdragen leveren aan de CO2-reductie in de gebouwde omgeving!”


Orin Tijsse Klasen

Orin Tijsse Klasen is werkzaam bij TKI-Urban Energy als innovatieanalist versnelling energierenovaties. Voordat hij bij de TKI Urban Energy werkte, was hij als adviseur betrokken bij het realiseren van energiebesparingen in gebouwen onder andere door te adviseren over energiebesparende maatregelen. Bij TKI Urban Energy houdt Orin zich voornamelijk bezig met innovatieregelingen. Daarbij komt hij in aanraking met diverse innovatieprojecten die de energietransitie (moeten) gaan versnellen.


Industrie

Bijna de helft van de CO2-uitstoot in Nederland wordt veroorzaakt door de zware industrie. De sector staat daarom voor een enorme uitdaging en speelt een essentiële rol in de energietransitie. Gelukkig gaan de ontwikkelingen binnen de sector snel en werken er veel young professionals die graag bij willen dragen aan de transitie.
Ben jij een young professional werkzaam in de industriesector en op zoek naar inspiratie over hoe je binnen jouw organisatie aan de slag kan gaan met duurzaamheid? Sluit je dan aan bij het industrie team!

Uitgangspunten
Het industrieteam van KEK biedt een platform voor deze young professionals waar zij ervaringen uit kunnen wisselen en kennis op kunnen doen. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan door het organiseren van (online) themaborrels en lezingen, maar ook door het schrijven van artikelen. Uitdagingen die op dit moment actueel zijn binnen de sector, zijn bijvoorbeeld Carbon Capture & Storage, elektrificatie van industriële processen, alternatieve bronnen voor hoge-temperatuur warmte en omschakeling naar niet-fossiele feedstock. Binnen het sectorteam industrie willen we vooral kijken naar bestaande en toekomstige oplossingen.

Sectorleads

Sanne Honée

Sanne is Energy Transition Trainee bij ORMIT Nederland. “Tijdens mijn studie heb ik de richting Corporate Sustainability gekozen met het idee dat je de meeste duurzame impact kan maken, daar waar ook veel CO2 wordt uitgestoten. Ik vind het dan ook erg leuk om mij binnen KEK in te zetten voor de sector industrie.” Aankomend jaar zal het Industrie team zich focussen op positiviteit: van cynisme naar oplossing.


Gabriëlle Smith

Gabriëlle werkt als consultant bij Climate Neutral Group, waar ze dagelijks verschillende soorten bedrijven begeleid in het verduurzamen van hun organisatie. Dit doet ze door bedrijven inzicht te geven in hun CO2-emissies en reductieplannen op te stellen om in lijn te komen met de Nederlandse en wereldwijde klimaatdoelen. Als Sectorlead wil ze zoveel mogelijk young professionals stimuleren om bij te dragen aan de verduurzaming van de industrie.


Coen Ponsioen

Coen Ponsioen gaat graag samen met anderen op zoek naar pragmatische oplossingen voor de energietransitie en de verduurzaming van de industrie. Hij kijkt ernaar uit om als sectorlead dit samen met de KEK community op te pakken. Hiernaast werkt hij als Project Engineer New Energies bij Vopak.

Mobiliteit

Het sectorteam Mobiliteit zet zich in voor de verduurzaming van de mobiliteit. Onze ambassadeurs hebben een diverse achtergrond en expertise, van elektrische laadinfrastructuur tot verduurzaming van de luchtvaart. Ze werken bij ProRail, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, lokale overheden, adviesbureaus of als zelfstandige. We zetten ons dan ook in de breedte van de mobiliteitssector in. De transitie naar elektrisch vervoer is daarin heel belangrijk, maar ook hoe we het mobiliteitssysteem anders kunnen inrichten en hoe we onnodige verplaatsingen kunnen voorkomen. Klik hier voor de volledige visie van het sectorteam.

Nieuwsgierig geworden en wil je kennis maken of een keer meepraten met het sectorteam? Stuur een berichtje naar een van de Sectorleads, Janneke en Stijn. Zij vertellen je graag meer!

Sectorleads

Janneke de Vries

Janneke werkt als Project Manager Duurzame Logistiek bij TNO. In 2017 behaalde ze haar Master of Science in Neurobiology aan de Universiteit van Amsterdam. De afgelopen jaren werkte ze mee aan meerdere publicaties binnen het logistieke werkveld.


Stijn Altena

Stijn werkt als adviseur stedelijke bereikbaarheid en duurzame mobiliteit voor een adviesbureau. Hij is in 2018 afgestudeerd als planoloog aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, waar hij ook woont. Stijn gaat graag het gesprek aan over de duurzame bereikbaarheid van onze steden en alles wat daarbij kan helpen. Denk aan een goed openbaar vervoersaanbod en fietsvoorzieningen, maar ook deelmobiliteit en sturend parkeerbeleid zijn thema’s die hem interesseren. Stijn kan je ook helpen om in contact te komen met de juiste inhoudelijke expert binnen het mobiliteitsteam van KEK.

Landbouw

Sectorleads

Pieter van Hout

Werkzaam bij ZLTO als Expert Duurzame Innovatie en Dataficatie. Gepassioneerd over natuur, landbouw, klimaat en innovatie – strateeg, creatief, verbinder en systeemdenker.


Maureen de Haan

Werkzaam bij FME – de ondernemersvereniging van de technologische industrie- voor het Cluster het Agri & Food en de vereniging GMV: agrifood machinebouwers. Gepassioneerd over Agri Food Tech innovatie voor een duurzame wereld – verbinder, vernieuwer en vol enthousiasme.

Arbeidsmarkt & Onderwijs


De jonge professionals in het team Arbeidsmarkt & Onderwijs zien een groot verschil tussen de ambities die geformuleerd zijn in het klimaatakkoord en de RES’en ten opzichte van het daadwerkelijke beschikbare arbeidspotentieel. Met dit team willen we zorgen dat deze verschillen kleiner worden en dat er tegelijkertijd meer mensen gaan werken in de sectoren die de energietransitie moeten gaan realiseren. Oftewel de uitvoerbaarheid van de energietransitie vergroten.


Uitgangspunten
De beschikbaarheid van voldoende (technisch) personeel lijkt één van de grootste uitdagingen te worden rondom het slagen van de energietransitie. De tekorten die er al zijn, in combinatie met de tekorten die worden voorspeld, zijn enorm. Als we niet oppassen kan dit leiden tot vertraging bij het behalen van de doelstellingen uit het klimaatakkoord. Tegelijkertijd creëert de energietransitie ook veel nieuwe banen en biedt het kansen voor het versterken van (landelijke) regio’s door decentrale energieopwekking. Lees hier de volledige uitgangspunten van het sectorteam Arbeidsmarkt & Onderwijs.


Behaalde successen

  • Structurele vertegenwoordiging van jongeren bij de landelijke taakgroep arbeidsmarkt & scholing van het klimaatakkoord.
  • Meegeschreven aan het adviesplan ‘En nu…Daden!’ dat in februari 2021 is overhandigd aan demissionair premier Mark Rutte door de Jongeren Denktank Coronacrisis (JDC) en Mariëtte Hamer (SER).
  • Presentatie over jongerenperspectief op het klimaat gehouden op de dag van het klimaatakkooord.
  • Deelgenomen aan de expertsessies van MVO Nederland/Goldschmeding foundation ten behoeve van toekomstscenario’s voor de arbeidsmarkt op het gebied van ciruculaire economie.


Sectorleads

Niek Reijmers

Niek werkt als adviseur in de energie-, duurzaamheid- en onderwijswereld bij MSG Sustainable Strategies in Amsterdam. Hij doet veel stakeholder engagement, werkt aan gemeenschapsprojecten en op het gebied van innovatie. Het verbinden van mensen en kennis op een duidelijke manier presenteren vindt hij essentiële taken voor de groep Arbeidsmarkt en Onderwijs.


Fons Janssen

Fons is net afgestudeerd bij de Wageningen Universiteit in de biotechnologie en zoekt momenteel zijn eerste baan aan het zoeken in de landbouw en/of industrie sector. Fons is lid van de FNV, want hij vindt het belangrijk dat er veel goede groene banen komen in Nederland voor een duurzaam herstel. De collectieve problemen bij verschillende sectoren vergen zowel persoonlijke als collectieve oplossingen in de arbeidsmarkt die vergrijst en het onderwijs dat digitaliseert.