KEK is georganiseerd in verschillende sectorteams: energiesysteem, gebouwde omgeving, industrie, landbouw & voedsel, mobiliteit, arbeidsmarkt & onderwijs en Circulaire Economie. De sectorteams fungeren als kennispool en komen bijeen voor bijvoorbeeld het uitwisselen van kennis en informatie, het opstellen van opiniestukken, of het organiseren van evenementen/bedrijfsbezoeken en campagnes.

Energiesysteem

In juli 2022 heeft er een naamswijziging plaatsgevonden van het voormalige Sectorteam Elektriciteit. Sinds het Klimaatakkoord in 2019 en de oprichting van KEK is er veel veranderd in de energietransitie.  We zien dat het toekomstige energiesysteem meer integraliteit van de energiedragers voorziet dan nu het geval is. De gesprekken in het sectorteam gaan ook al lang niet meer alleen over elektriciteit, maar ook over aardgas, warmte en waterstof. Daarom is het passend om de naam vanaf juli 2022 te veranderen naar Sectorteam Energiesysteem. Dezelfde sector met dezelfde actieve community, maar onder een andere, meer passende naam.

Sectorleads

Anne-Joël Leerling

Anne-Joël is 27 jaar en werkt op dit moment bij netbeheerder Stedin als trainee, waar hij zich richt op de samenwerking met lokale overheden. Sinds enkele maanden is hij bij KEK actief en hij heeft er veel zin om als Sectorlead Elektriciteit hieraan bij te dragen. In zijn vrije tijd houdt hij van zeilen, speelt hij graag tennis en is hij bezig Tsjechisch te leren. 


Marien Boonman

Sinds 2020 is Marien actief bij KEK. Daarnaast werkt Marien bij Energie-Nederland, nu interim als programmamanger wholesale gas. Hij probeert feiten en cijfers boven onderbuik en plaatjes te plaatsen, en als sectorlead bij het sectorteam Elektriciteit spant hij zich in om juist op basis van de juiste feiten en cijfers de juiste discussie te hebben. En hij is altijd in voor een wedje over ETS- of gasprijzen. 


Kavish Kowlesar

Een goed werkend duurzaam energiesysteem, daar zet Kavish zich voor in. Op dit moment werkt hij aan beleid vanuit de directe strategie energiesysteem bij EZK. Een goed energiesysteem vraagt echter meer dan een beleidsperspectief. Vanuit KEK hoopt hij bij te dragen aan netwerk met expertise vanuit verschillende perspectieven om de transitie te bevorderen. In zijn vrije tijd houdt hij van salsadansen en is hij altijd in voor een goed gesprek onder het genot van goede koffie of een biertje.


Gebouwde Omgeving

KEK heeft sinds vorige januari 2022 (opnieuw) een plek aan de klimaattafels van de gebouwde omgeving gekregen! Zowel in de Klimaatraad, die adviezen over het totale klimaatbeleid voor de gebouwde omgeving uitbrengt, als de samenwerkingstafel ‘Utiliteitsbouw’ deelt KEK haar visie. Hiermee krijgen Young Professionals van KEK een belangrijke stem in de ontwikkeling en uitvoering van het klimaatbeleid.

Klik hier voor de volledige visie van het sectorteam en hier voor de visie Kekke Wijkaanpak.

Sectorleads

Orin Tijsse Klasen

Orin Tijsse Klasen is werkzaam bij TKI-Urban Energy als innovatieanalist versnelling energierenovaties. Voordat hij bij de TKI Urban Energy werkte, was hij als adviseur betrokken bij het realiseren van energiebesparingen in gebouwen onder andere door te adviseren over energiebesparende maatregelen. Bij TKI Urban Energy houdt Orin zich voornamelijk bezig met innovatieregelingen. Daarbij komt hij in aanraking met diverse innovatieprojecten die de energietransitie (moeten) gaan versnellen.


Sybren van der Velde

Sybren van der Velde

“De gebouwde omgeving heeft mij altijd gefascineerd. Het is de plek waar we wonen, werken, studeren en recreëren. De gebouwde omgeving moet verduurzamen, de technieken daarvoor zijn er vaak al maar voor de toepassing is nog een maatschappelijke verandering nodig. In het dagelijks leven werk ik als adviseur Vastgoed & Huisvesting bij TwynstraGudde aan die verandering. Daarnaast praat ik via KEK mee aan de klimaattafels om de klimaatdoelstellingen te gaan realiseren.”


Industrie

Bijna de helft van de CO2-uitstoot in Nederland wordt veroorzaakt door de zware industrie. De sector staat daarom voor een enorme uitdaging en speelt een essentiële rol in de energietransitie. Gelukkig gaan de ontwikkelingen binnen de sector snel en werken er veel young professionals die graag bij willen dragen aan de transitie.

Uitgangspunten
Het industrieteam van KEK biedt een platform voor deze young professionals waar zij ervaringen uit kunnen wisselen en kennis op kunnen doen. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan door het organiseren van (online) themaborrels en lezingen, maar ook door het schrijven van artikelen. Uitdagingen die op dit moment actueel zijn binnen de sector, zijn bijvoorbeeld Carbon Capture & Storage, elektrificatie van industriële processen, alternatieve bronnen voor hoge-temperatuur warmte en omschakeling naar niet-fossiele feedstock. Binnen het sectorteam industrie willen we vooral kijken naar bestaande en toekomstige oplossingen.

Sectorleads

Coen Ponsioen

Coen Ponsioen

Coen Ponsioen werkt als Project Engineer New Energies bij Vopak. Hij gaat graag samen met anderen op zoek naar pragmatische oplossingen voor de energietransitie en de verduurzaming van de industrie. Hij kijkt ernaar uit om als sectorlead dit samen met de KEK community op te pakken.


Rolf van der Gaast

Rolf van der Gaast

Rolf werkt als adviseur verduurzaming Industrie in het Energie Innovatie team bij RVO. Dagelijks beoordeelt hij subsidie aanvragen en adviseert bedrijven en ondernemers hoe ze kunnen verduurzamen.

Vanuit het idee waar veel wordt uitgestoten kan je veel reduceren, wil Rolf zich graag op een positieve manier inzetten om jonge werknemers in de industrie te motiveren meer te doen op het gebied van verduurzamen.


Pieter Reith

Pieter Reith

Pieter is 26 jaar en werkt momenteel als Technisch Trainee bij Tata Steel, waarin hij aan verschillende digitalisatie projecten werkt binnen het onderhoud. “Na mijn studie Sustainable Energy Technology in Delft, was ik geënthousiasmeerd om meer te leren over verduurzaming van de industriële sector met een focus op het gebruik van (vloeibare) waterstof. Binnen de industriële sector zijn er namelijk nog grote stappen haalbaar, waar veel kennis en energie van young professionals voor nodig is.” Als sectorlead Industrie kijkt hij er dan ook naar uit om young professionals te stimuleren om bij te dragen aan een snelle en efficiënte energietransitie.

Mobiliteit

We want you!

Ben jij gepassioneerd om je steentje bij te dragen aan duurzame mobiliteit en een toekomstbestendig mobiliteitssysteem? KEK is op zoek naar enthousiaste sectorleads die het sectorteam mobiliteit (verder) weet te verbinden, inspireren en enthousiasmeren om inhoudelijk mee te praten over de verduurzaming van de mobiliteitssector. Bekijk dan de vacature!


Landbouw & Voedsel

We want you!

Ben jij gepassioneerd om je steentje bij te dragen aan duurzaam landgebruik en een toekomstbestendige landbouw en voedselsector? KEK is op zoek naar enthousiaste sectorleads die het sectorteam landbouw (verder) weet te verbinden, inspireren en enthousiasmeren om inhoudelijk mee te praten over de verduurzaming van de landbouw- en voedselsector. Bekijk dan de vacature!


Arbeidsmarkt & Onderwijs


De jonge professionals in het team Arbeidsmarkt & Onderwijs zien een groot verschil tussen de ambities die geformuleerd zijn in het klimaatakkoord ten opzichte van het daadwerkelijke beschikbare arbeidspotentieel. Met dit team willen we zorgen dat deze verschillen kleiner worden en dat er tegelijkertijd meer mensen gaan werken in de sectoren die de energietransitie moeten gaan realiseren. Oftewel de uitvoerbaarheid van de energietransitie vergroten.

Uitgangspunten
De beschikbaarheid van voldoende (technisch) personeel lijkt één van de grootste uitdagingen te worden rondom het slagen van de energietransitie. De tekorten die er al zijn, in combinatie met de tekorten die worden voorspeld, zijn enorm. Als we niet oppassen kan dit leiden tot vertraging bij het behalen van de doelstellingen uit het klimaatakkoord. Tegelijkertijd creëert de energietransitie ook veel nieuwe banen en biedt het kansen voor het versterken van (landelijke) regio’s door decentrale energieopwekking. Lees hier de volledige uitgangspunten van het sectorteam Arbeidsmarkt & Onderwijs.

Behaalde successen

  • Structurele vertegenwoordiging van jongeren bij de landelijke taakgroep arbeidsmarkt & scholing van het klimaatakkoord.
  • Meegeschreven aan het adviesplan ‘En nu…Daden!’ dat in februari 2021 is overhandigd aan demissionair premier Mark Rutte door de Jongeren Denktank Coronacrisis (JDC) en Mariëtte Hamer (SER).
  • Presentatie over jongerenperspectief op het klimaat gehouden op de dag van het klimaatakkooord.
  • Deelgenomen aan de expertsessies van MVO Nederland/Goldschmeding foundation ten behoeve van toekomstscenario’s voor de arbeidsmarkt op het gebied van ciruculaire economie.


Sectorleads

Niek Reijmers

Niek werkt als adviseur in de energie-, duurzaamheid- en onderwijswereld bij MSG Sustainable Strategies in Amsterdam. Hij doet veel stakeholder engagement, werkt aan gemeenschapsprojecten en op het gebied van innovatie. Het verbinden van mensen en kennis op een duidelijke manier presenteren vindt hij essentiële taken voor de groep Arbeidsmarkt en Onderwijs.


Fons Janssen

Fons is net afgestudeerd bij de Wageningen Universiteit in de biotechnologie en zoekt momenteel zijn eerste baan aan het zoeken in de landbouw en/of industrie sector. Fons is lid van de FNV, want hij vindt het belangrijk dat er veel goede groene banen komen in Nederland voor een duurzaam herstel. De collectieve problemen bij verschillende sectoren vergen zowel persoonlijke als collectieve oplossingen in de arbeidsmarkt die vergrijst en het onderwijs dat digitaliseert.


Circulaire Economie

Het sectorteam Circulaire Economie zet zich in voor de transitie naar een circulaire economie in Nederland. Het team zet zich in om deze opgave te agenderen en mee te denken hoe verschillende sectoren en organisaties hun processen zo circulair mogelijk kunnen inzetten. Daarbij streven we ernaar de waarde van onze energie en producten zo hoogwaardig mogelijk te blijven inzetten.

Sectorleads

Yoeri Dijkhof

Yoeri Dijkhof

Yoeri is sinds 2020 actief binnen de KEK en werkt als consultant bij Ecorys. Hier doet hij onderzoek en geeft beleidsadvies op het gebied van de energietransitie en een transitie naar een circulaire economie in Nederland en Europa. Als sectorlead Circulaire Economie wilt hij het belang van onze schaarse en kritieke grondstoffen onder de aandacht brengen.


Ieke Bak

Ieke Bak

Ieke is sinds 2021 actief binnen de KEK en werkt als LCA specialist bij Ecochain Technologies. Hier helpt ze bedrijven om de milieu-impact van hun producten te meten door middel van Levenscyclusanalyse (LCA) in Ecochain’s software tools Helix en Mobius. Ze houdt zich dagelijks bezig met circulaire vraagstukken zoals: wat is de milieu-impact van materiaal- en energiestromen in fabrieken, wat is de milieu-impact van de gebruiks- en einde levensfase van producten? En vooral: wie is verantwoordelijk voor deze impact?


Groene investeringen

Rebecca Worner

Rebecca Worner

Rebecca werkt als bestuursadviseur bij het Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT). Ze adviseert de organisatie over zowel de klimaatstrategie voor de beleggingen als over het verminderen van de operationele uitstoot. Hiervoor was Rebecca beleidsmedewerker bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, en Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ze is sinds 2022 aangesloten bij de KEK, en samen met de KEK ambassadeurs wil ze zich inzetten voor de verduurzaming van de financiële sector.