De Klimaat en Energiekoepel (KEK) een cross-sectoraal netwerk van 1000+ young professionals die werken in de sectoren rondom het klimaatakkoord. Wij geloven in de kracht van jong werkenden om vernieuwing te brengen in het huidige systeem. Daarom bundelen onze krachten om de Nederlandse energietransitie en klimaatopgave te versnellen.

Onze missie

Wij verbinden young professionals en stellen ze in staat om impact te hebben op een leefbare wereld voor volgende generaties.

Onze aanpak

  1. Jong werkenden (cross-) sectoraal te verbinden om hun inhoudelijke kennis en kunde te delen en in te zetten voor klimaat & energie systeemvraagstukken.
  2. Jong werkenden te inspireren en in staat te stellen om zelf aan de slag te gaan binnen hun organisatie, om verduurzaming te realiseren.
  3. Met impact een bijdrage leveren aan de klimaatdiscussie:
    • Inhoudelijke bijdrage in de borging en handhaving van de klimaatafspraken;
    • Invloed hebben op de besluitvorming (nationaal en regionaal) en het politieke debat;
    • Het maatschappelijk draagvlak voor de versnelling van de transitie naar een leefbare wereld.

Onze uitgangspunten

Het netwerk van KEK is gebasseerd op de volgende uitgangspunten: