De Klimaat en Energiekoepel (KEK) is een netwerkorganisatie van jonge professionals en jongerenorganisaties die werken aan klimaat- en energievraagstukken. KEK verbindt jonge professionals en stelt ze in staat om bij te dragen aan het behoud van een leefbare wereld voor volgende generaties. 

Samen met onze ambassadeurs maken we impact door een inhoudelijke bijdrage te leveren aan de klimaatdiscussie, jonge professionals te inspireren en (cross-) sectoraal te verbinden om hun kennis en kunde te delen en in te zetten. 

Wij streven naar een inhoudelijke bijdrage aan de borging en handhaving van de klimaatafspraken en focussen op invloed uitoefenen op de besluitvorming (nationaal en regionaal) en het politieke debat. Daarnaast vergroten we het maatschappelijk draagvlak voor de transitie naar een leefbare wereld. 

Als laatste empoweren we jonge professionals om zelf aan de slag te gaan om binnen hun organisatie verduurzaming te realiseren, op de werkvloer, operationeel en in producten en diensten. Op deze manier kunnen we bijdragen aan het behoud van een leefbare wereld voor volgende generaties.

Onze visie

De stip voor KEK op de horizon en gewenst toekomstbeeld: ‘KEK verbindt young professionals en stelt ze in staat om bij te dragen aan het behoud van een leefbare wereld voor volgende generaties’.

Onze missie

  1. Young professionals (cross-) sectoraal verbinden om hun kennis en kunde te delen en in te zetten voor klimaat & energie systeemvraagstukken.
  1. Young professionals inspireren en in staat stellen om zelf aan de slag te gaan binnen hun organisatie, om verduurzaming te realiseren voor het behoud van een leefbare wereld voor volgende generaties.
  2. Met impact een bijdrage leveren aan de klimaatdiscussie:
    • Inhoudelijke bijdrage in de borging en handhaving van de klimaatafspraken;
    • Invloed hebben op de besluitvorming (nationaal en regionaal) en het politieke debat;
    • Het maatschappelijk draagvlak voor de versnelling van de transitie naar een leefbare wereld.