Wat is de Klimaatcampagne?

KEK gelooft in de ambitie en drive van young professionals om de positieve impact van hun organisaties op klimaat en duurzaamheid te kunnen vergroten. De KEK Klimaatcampagne maakt dit zichtbaar en geeft young professionals handvatten om hiermee aan de slag te gaan. 

Onderdeel van de Klimaatcampagne is het Klimaatstatement. Met het Klimaatstatement breng jij het gesprek over duurzaamheid in jouw organisatie op gang. In een Klimaatstatement maakt jouw organisatie duidelijk wat zij de komende twee jaar concreet gaat doen om bij te dragen aan het Klimaatakkoord. Het opstellen en realiseren van bedrijfsspecifieke klimaatdoelstellingen door middel van het KEK Klimaatstatement vraagt nauwe samenwerking tussen young professionals en CEO’s  en draagt bij aan het interne draagvlak voor actief klimaatbeleid.

Klik hier voor meer informatie over het CEO-event.    

Klik hier voor meer informatie over de KEK Klimaatstatement.