Waarom een Klimaat en Energiekoepel (KEK), voor jonge professionals?

De energietransitie kan alleen slagen als sectoren als landbouw, gebouwde omgeving, elektriciteit, mobiliteit en industrie samenwerken. Dat gebeurt nog veel te weinig. Jonge professionals worden vooral opgeleid in het eigen bedrijf en de eigen sector. KEK brengt jonge professionals in deze sectoren voor het eerst samen. Met de Sectorleads en Sectorteams streven we naar de borging van het het Klimaatakkoord. 

Waarom steekt KEK nu zoveel energie in het Klimaatakkoord?

Het gebrek aan jonge professionals aan tafel bij het Klimaatakkoord is een belangrijke aanleiding voor onze oprichting. In het Klimaatakkoord staan straks de afspraken voor de energietransitie tot 2030 en verder. Dat is beleid dat onze generatie gaat uitvoeren, niet de generatie die nu de beslissingen maakt.
Gelukkig wordt dit steeds meer erkend. De Tafelvoorzitters van het Klimaatakkoord (Ed Nijpels, Diederik Samsom, Manon Janssen, Annemieke Nijhof, Pieter van Geel en Kees Vendrik) hebben ons gevraagd om een team van Tafelverbinders op te stellen. Zij zijn directe contactpersonen voor hen namens de jonge professionals.
KEK werkt aan echte invloed op het Klimaatakkoord. Dit doen we door het proces van de onderhandelingen inzichtelijk te maken voor jonge professionals. KEK jong-tafelteams gaan onder leiding van de Tafelverbinders hun kennis en inzichten delen om samen tot een advies voor hun sectortafel te komen. We streven naar frisse blikken en processen waar de Tafelvoorzitters echt mee geholpen zijn. 

Wat is de missie van KEK?

De missie van KEK is het opzetten van samenwerking tussen sectoren. We werken aan kennis, vertrouwen en begrip. Die missie is niet bereikt als het Klimaatakkoord straks is gesloten – dan begint het pas. Als het aan ons ligt, bestaat KEK over 10 jaar nog.
Op de lange termijn werken we aan 5 pijlers: Het Klimaatakkoord (de aanleiding); samenwerking tussen sectoren (onze missie); draagvlak in de samenleving; interne transitie en onderwijs & banen. 

Hoe is KEK ontstaan?

Eind 2017 hebben 121 jonge energieprofessionals een oproep gedaan aan minister Wiebes met een aanbod om bij te dragen aan het Klimaatakkoord. Onze boodschap is inmiddels overgenomen door de Tafelvoorzitters: zij vragen nu zelfs om onze bijdrage.KEK is een jonge organisatie. Op 7 maart 2018 kwamen 30 verschillende organisaties voor jonge professionals bij elkaar voor een verkennende meeting bij Essent. Op 15 maart is de naam KEK, Klimaat- en Energiekoepel, bedacht. Op 20 maart ging onze website online. Een eerste oproep op LinkedIn werd 12.000 keer gelezen. Op 25 maart hadden we tientallen aanmeldingen voor diverse functies binnen KEK in de mail. Begin april was er een bestuur, een team van 6 Tafelverbinders ( 8-12 uur/week, uit 30 sollicitaties), ontvingen we 92 sollicitaties voor lid jong sectortafel (4-8 uur in de week) en 49 ambassadeurs. Dat is een fantastisch, overweldigend enthousiasme. We werken hard om dit een plaats te geven in onze koepel. 

Welke standpunten heeft KEK?

KEK werkt niet met standpunten. Belangen zijn er al genoeg. Wij zijn cross-sectoraal en brengen onze passie, frisse inzichten en nieuwe werkprocessen. Wel hebben we leidende principes:We geloven in de kracht van jonge professionals in de energietransitieSectoroverstijgende samenwerking en begrip zijn voorwaarden voor succesNederland moet de Klimaatdoelen van Parijs halen en wereldwijd koploper zijnIedere organisatie en ieder persoon moet eigen verantwoordelijkheid nemen voor het klimaat en de energietransitie.

Wie kan/welke organisaties kunnen lid worden van KEK?

Alle jonge werkende mensen in Nederland die werken aan klimaat en de energietransitie. We richten ons op landbouw, gebouwde omgeving, elektriciteit, mobiliteit en industrie. Ook finance en ICT horen bij KEK. We zijn een zeer brede club, met start-ups, NGO’s, grote fossiele organisaties, planbureaus en alles dat er tussenin zit. Jong schatten wij tussen de 25-35 in, maar dat is geen harde grens. KEK werkt toe naar twee lijsten op haar website: een van jonge professionals die KEK steunen, en een van (jong-) organisaties. Werk je bijvoorbeeld voor Alliander, dan hopen we op het volgende: jouw naam, die van jouw jong-organisatie (jong-Alliander heet Tension) + logo, en – mits daar toestemming voor is – het logo van Alliander. Stuur dit naar info@klimaatenergiekoepel.nl! 

Hoe kan je actief zijn voor KEK?

Je kan je nu aanmelden als ambassadeur voor KEK. Ook kan je kijken bij onze vacatures. Als ambassadeur sta je op de maillijst van KEK en word je uitgenodigd voor onze evenementen. Ook sta je met je naam op de site in een lijst van personen die het initiatief tot KEK steunt. Voor vragen over het ambassadeurs kan je terecht bij Fons JanssenIn de nabije toekomst willen we onze ambassadeurs een veel actievere rol geven. Voor interne energietransitie, draagvlak in de samenwerking of voor onderwijs & banen. We dromen van KEK’ers die gastlessen geven op VMBO en MBO-scholen, of inspreken in een gemeenteraad over de energietransitie. Hiervoor is echter nog werk te verzetten, en dat kost tijd. 

Hoe kunnen organisaties KEK steunen?

Organisaties die onze beweging toejuichen kunnen hun logo’s plaatsen op onze site. We verwelkomen uitnodigingen om te spreken op evenementen. 

Wat is het verschil tussen KEK en de Jonge Klimaatbeweging (JKB)?

De Jonge Klimaatbeweging is een koepel die diverse jongerenorganisaties verbindt en namens deze organisaties contacten onderhoud met politici, beleidsmakers en bedrijfsleven. Zij werken met een gemeenschappelijke visie en als jongerenorganisatie kun je je aansluiten door deze visie te onderschrijven. Je hebt als organisatie dan ook invloed op de koers van de JKB. Je kan als individu geen lid worden van de JKB. KEK is daarentegen een organisatie die jonge professionals verbindt om te werken aan energie- en klimaatvraagstukken. Wij hebben geen manifest en werken vanuit verbinding. Als individu ben je dus meer dan welkom bij ons. We werken als organisaties veel samen en er is een goede band tussen onze besturen. 

Kunnen studenten lid worden van KEK?

In principe niet. KEK is er voor jonge professionals. Studenten raden we aan te kijken of je actief kan worden bij de Jonge Klimaatbeweging, zie www.jongeklimaatbeweging.nl of bij een van hun jongerenorganisaties. Mensen die werken in de energietransitie en studeren zijn wel welkom. 

Wie financiert KEK?

Op dit moment niemand. KEK heeft een budget van precies 0 euro. Alle medewerkers werken mee aan KEK op vrijwillige basis. Op het moment dat we een evenement organiseren kan het zijn dat dit gesponsord wordt door een of meer van de organisaties die dit initiatief toejuichen. 

Kost het lidmaatschap van KEK geld?

Nee.