Toekomst op de Nederlandse industrie

De Nederlandse industrie is een van de cruciale pijlers van onze economie, werkgelegenheid en welvaart. De vele industriële sectoren brengen Nederland veel economische vooruitgang, maar zijn ook verantwoordelijk voor een significante impact op het klimaat. Het bereiken van Net-Zero Nederland in 2050 is een gigantische uitdaging en het verduurzamen van de bestaande industrie maakt deze opgave alleen maar groter. De industrie zoals we die nu kennen zal op vele vlakken onvergelijkbaar zijn met de industrie van 2050. Het hebben van een industrie in Europa is van belang voor onze strategische onafhankelijkheid, verdienvermogen en werkgelegenheid, maar ook een stukje verantwoordelijkheid.

De verschillende industriële sectoren die Nederland rijk is kennen allemaal hun eigen specifieke uitdagingen, die in dit paper worden geïdentificeerd. De energie-intensieve chemische industrie, die, ooit gebouwd op goedkoop Gronings aardgas, op lange termijn internationale concurrentie niet aankan zonder een verschuiving naar hoogwaardige gespecialiseerde chemie en efficiënte productieprocessen. Daarnaast worden de lokale stijging van elektriciteitskosten en tegenvallende winstmarges in de metaalindustrie benoemd als factoren die heroverweging van vestigingsplaatsen rechtvaardigen.

Op een positieve noot wijst het paper op kansen in de elektrotechnische en machine-industrie, waar een innovatief klimaat de vraag naar benodigdheden voor duurzame initiatieven kan stimuleren. Verder wordt de nadruk gelegd op het belang van circulaire productie om niet alleen bij te dragen aan de autonomie van de Nederlandse economie maar ook aan wereldwijde duurzaamheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *