Verslag: WSA conferentie

Op woensdag 30 Maart was KEK ambassadeur Fons Janssen via de Arbeidsmarkt&Onderwijs sectorcommunity aanwezig bij de Whole School Approach conferentie in Lunteren. KEK was uitgenodigd via Ruth Pasternak van het bedrijf SME. Bij de conferentie kwamen de verschillende ministeries (OCW, I&W, LNV, BZK & EZK), gemeentelijke instanties (Natuur & Duurzaamheids educatie ambtenaren via GDO), de onderwijs sectorraden (PO, VO, MBO, HBO, WO) en verschillende groene educatie NGO’s bij elkaar. Het evenement was Nederlands onderdeel van een bredere internationale conferentie van UNECE over Onderwijs voor Duurzame Ontwikkeling (ESD).

Tijdens de conferentie organiseerden Fons en Roman Lenders van de Jonge Klimaatbeweging een vraaggesprek met de scholieren van Twickel college Hengelo die meedoen aan het programma Eco-schools. Het gesprek ging erover hoe young professionals en studenten de scholieren weer kunnen ondersteunen met hun duurzame schoolprojecten. Tijdens de pauzes was er ook voldoende tijd om met de professionals te praten hoe jongeren en young professionals het onderwijs kunnen meehelpen verduurzamen. Hierbij zijn de interdepartementaleduurzaam-onderwijswerkgroep van de rijksoverheid geleid door I&W young professional Indy van de Sande, alsook Guiseppe van der Helm van Leren voor Morgen relevante contactpunten. 

Op maandag 4 April heeft de KEK A&O werkgroep een kennismaaksessie gehad met het klimaatactie team van het ministerie OCW. Dat KEK een cross-sectorale denktank/studieclub/netwerkorganisatie is, young professionals dicht op of in de praktijk werken (zowel sectoraal als regionaal via de Regionale Energiestrategie), alsook verschillende perspectieven hebben op het gezamenlijke doel, sprak OCW erg aan. Op basis van het gesprek hebben we een adviesdocument gemaakt voor OCW bij de onderwijs-arbeidsvraagstukken die nu spelen. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *