KEK coaches gezocht!

Nog steeds kiezen te weinig jongeren voor een carrière in de techniek met de focus op energietransitie. Een uitdaging waar wij als RDM Centre of Expertise (RDM CoE), het expertisecentrum van Hogeschool Rotterdam en KEK, Klimaat en Energie Koepel (KEK) elkaar hebben gevonden. Om jongeren te enthousiasmeren voor de energietransitie organiseren wij een Rotterdam Klimaat & Energie Coach Programma!

We dagen de leden van KEK uit om Student Coach te worden voor onze studenten. Coach jij studenten naar een succesvolle carrière binnen de energietransitie?

Waarom?
De beschikbaarheid van voldoende (technisch) personeel lijkt één van de grootste uitdagingen te worden rondom het slagen van de energietransitie. De tekorten die er al zijn, in combinatie met de tekorten die worden voorspeld, zijn enorm. Middels dit Coach Programma vergroten we de uitvoerbaarheid van de energietransitie en versterken we jou vaardigheden als coach!

Hoe?
Door extra coaching vanuit het werkveld -naast de reguliere coaching binnen de opleiding- kan de competentieontwikkeling en het professionele handelen van de student verder worden gestimuleerd. Het gaat hier veelal niet om coaching op vakinhoudelijke vraagstukken. De KEK Coach helpt de student verder met praktijkvraagstukken, denk aan “Hoe kan ik netwerken?”, “Hoe creëer ik draagvlak voor mijn advies?” Als rolmodel kun je de student inspireren en enthousiasmeren om te werken aan de energietransitie van morgen.

Wanneer?
Met ingang van het studiejaar 2021-2022 start de pilot KEK Coach voor studenten verbonden aan RDM Centre of Expertise (RDM CoE) van Hogeschool Rotterdam. De kick-off en matchmaking zal plaatsvinden in de eerste week van oktober, exacte datum volgt.

Wat zoeken wij?

  • Heeft minimaal 2 jaar werkervaring;
  • Is bereid zijn of haar kennis, ervaringen en netwerk te delen;
  • Is intrinsiek gemotiveerd om de student verder te helpen;
  • Verricht zijn of haar diensten pro bono;
  • Staat open voor input/training vanuit Hogeschool Rotterdam – RDM CoE.

Waar bestaat het traject uit:

  • Duur: half collegejaar, van oktober t/m februari;
  • Tenminste 4 online of fysieke coaching momenten in overleg met de student;
  • Aanwezig bij kick-off en matchmaking, oktober 2021;
  • Aanwezig bij 1 trainingsmoment, oktober 2021;
  • Aanwezig bij 2 intervisiemomenten, november 2021 en januari 2022.

Voor aanmelden en/of vragen, neem contact op met arbeidsmarkt@klimaatenergiekoepel.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *