Daadkracht en ambitie komen samen tijdens tweede CEO-event

De eerste editie van het CEO-event was in onze ogen de start van een wederkerende gebeurtenis op de KEK kalender. Maar door de pandemie werd het CEO-event niet zo vanzelfsprekend als oorspronkelijk bedacht. Het is moeilijker de energie, die ontstaat bij het samenbrengen van gedreven young professionals (YP’s) en CEO’s, na te bootsen in een digitale setting. Echter niet onmogelijk. In deze blog kijken we terug op het tweede KEK CEO-event event van vrijdag 26 maart.

Een goede voorbereiding, veel communicatie en een vol programma waren essentiële onderdelen. Maar liefst zeven organisaties, namelijk CBRE, Eneco, ENGIE, Deloitte, Heijmans, Port of Amsterdam en TNO hebben in aanloop naar het tweede CEO-event duidelijke Klimaatstatements opgesteld. De KEK achterban was goed vertegenwoordigd met meer dan 100 deelnemers. En de zeven eerder vernoemde organisaties schoven digitaal aan tafel om te vertellen over de totstandkoming en inhoud van hun Klimaatstatement, interne ambities en hoe we in het huidige tijdsgewricht gefocust kunnen blijven op de stip op de transitiehorizon.

In het midden van deze onderdelen fungeerde Sybren Bosch als moderator, waar hij waakte voor iedereens energieniveau met vragen, mentimeter-polls en denkbeelden. Het programma was opgedeeld in drie panels: ENGIE en TNO, Deloitte en Port of Amsterdam, en CBRE, Eneco en Heijmans. Binnen deze panels stelden organisaties elkaar ook een vraag die zij hadden voorbereid.

In het eerste panel beten Han Blokland (CEO) en Sarah Brenkman (YP) van ENGIE, en Paul de Krom (CEO) en Bart Kaas (YP) van TNO het spits af. Startend met de boodschap dat iedereen nodig is of dat nou interne, externe, grote of kleine initiatieven zijn. Hierbij zijn volgens Bart (TNO) de Klimaatstatements een handelbaar vehikel. Logischerwijs leiden Klimaatstatements tot meer zichtbaarheid, welk volgens Han (ENGIE) zorgt voor een beter verloop van de organisatorische transitie. Binnen ENGIE is volgens Sarah die veranderende organisatie dynamiek een kernvoorbeeld van nieuw elan. Dat enthousiasme zie je ook terug in het Klimaatstatement van ENGIE, waar uiteenlopende ambities zijn vermeld op het gebied van binnenvaart, energieopwekking en elektrisch rijden. Sarah (ENGIE) vertelt zelfs dat er statements moesten worden geschrapt!

Paul van TNO beaamt het enthousiasme onder de YP’s. Zij zijn een grote motivatie en drijfveer om door te pushen. Volgens Bart (TNO) hebben YP’s echt de kans om eigen ideeën vorm te geven en integraal andere thema’s zoals veiligheid en gezondheid te incorporeren. Visie komt ook terug in het Klimaatstatement van TNO, zij zijn in 2040 CO2-neutraal en rapporteren hun voortgang in de UN Global Compact. Als reactie op een vraag uit het publiek, voegt Paul toe dat SDG’s geen sturingsmechanisme zijn, maar geschikt zijn voor het verbinden van acties. Voor TNO is dat het verbinden van wetenschappelijke concepten aan praktische methoden.

Een zekere mate van transparantie, bijvoorbeeld door voortgang te rapporteren, leidt ook tot meer vertrouwen. Eén van de Mentimeter vragen, “Doet het bedrijfsleven genoeg zonder overheidssturing?”, wordt met een dubbelzinnige 55% “ja” beantwoord. Een bedrijf kan in sommige gevallen nog als een gesloten systeem overkomen. Wellicht dat daar ook een verschuiving moet ontstaan, zodat duidelijker wordt aan buitenstaanders wat er intern en extern wordt bereikt.

Deloitte en Port of Amsterdam (PoA) zijn allesbehalve gesloten systemen. Koen Overtoom (CEO PoA) licht kort toe dat zij steden faciliteren en een spin-in-het-web positie bekleden. Nu PoA zich committeert aan duurzaamheidsambities, zoals in hun Klimaatstatement vermeldt: investeren in walstroom en overstappen naar schonere brandstoffen, heeft dat implicaties voor partijen waar mee wordt samengewerkt. Zulke vergezichten wekken verschillende reacties op maar het dwingt partijen ook tot nieuwe inzichten. Volgens Shirit Brandwijk (YP) is het inspirerend dat YP’s ook centraal staan in dit toekomstbeeld.

Jacqueline Olivier (YP) van Deloitte vertelt dat veranderingen vanuit duurzaamheidsoogpunt ook in haar geval betekenen dat een klant iets te horen kan krijgen wat ze niet verwachten. Maar zulke frictie kan ook leiden tot meer samenwerking om een goede oplossing te vinden. Oscar Snijders (COO) vult aan dat een meningsverschil met de klant kan voorvallen, dat is wat het betekent purpose-driven te werken, aanpakken vanuit je principes. Jacqueline en Oscar vertellen dat dit arbeidsethos leeft binnen de gemeenschap van Deloitte en dat ze als gemeenschap blijven leren door trainingen te doen en zo nader te bepalen welke vorm van duurzaamheid moet worden nageleefd. De KEK Klimaatstatement is in dit verhaal een logische stap, met het doel uitgangspunten te herijken.

Een andere Mentimeter vraag, “Heb je vertrouwen in het nieuwe regeerakkoord?”, ging over in welke mate de volgende coalitie prioritering zal geven aan de uitvoering van het Klimaatakkoord. Tweederde van de toeschouwers koos voor “dubbeltje op z’n kant”. Kortom, onder de aanwezigen heerst onzekerheid of de overheid aankomende vier jaar doorpakt. Vanzelfsprekend is deze uitkomst niet verrassend voor een hoofdzakelijk duurzaamheid-gedreven publiek maar geeft het een duidelijk signaal af voor actie, onafhankelijk uit welke hoek dat komt.

Bij het laatste panel zaten de CEO’s en YP’s van CBRE, Eneco en Heijmans, toevallig bij elkaar, uiteraard corona proof. Vanuit CBRE was dit Marco Hekman (CEO) en Roy van de Zilver (YP), bij Eneco As Tempelman (CEO) en Lennart Kaland (YP) en bij Heijmans Ton Hillen (CEO) en Jurgen Pennings (YP). Het was duidelijk dat ook dit panel veel zin had om mee te delen hoe zij dachten over het nastreven van klimaatdoelstellingen geïnitieerd door hun YP’s.

Marco van CBRE benadrukt dat zij vooral adviseren binnen het vastgoeddomein. Overeenkomstig met PoA kan hun nieuwe focus op duurzaamheid en het tegengaan van klimaatverandering verschillende reacties opwekken. Klanten kunnen een onverwacht (duurzaam) advies links laten liggen. Roy (CBRE) noemt daarom het belang om in iedere stap duurzaamheid te incorporeren, de grondslag voor de volledige keten te leggen. Dit kenmerkt zich met veel advies, beschikbaar zijn, een platte organisatiestructuur, korte lijntjes en veel change-agents die elkaar kunnen vinden.

Terwijl As (Eneco) vertelt dat er veel optimisme is, met mooie voornemens en progressie. Vult Lennart (Eneco) hem aan met de kanttekening dat de huidige situatie zorgelijk is en er veel actie nodig blijft. Het is gezond hoe generaties elkaar hierin scherp houden, zo worden CEO’s gepusht tot meer ambitieuze acties en verzanden YP’s niet in een pessimistisch toekomstbeeld. As (Eneco) vertelt ook dat groene producten betaalbaar houden voor Eneco de grootste uitdaging is, klanten moeten wel mee kunnen in de verandering. Zodat de duurzame transitie tegelijkertijd toegankelijk is, of dat nu voor YP’s, klanten of partners is.

Jurgen van Heijmans vertelt dat zij nu enkele jaren werken aan de uitvoering van hun Klimaatstatement. En dat de uitvoering volgens Ton (Heijmans) op sommige vlakken vraagt om een gedragsverandering. Deze gedragsverandering proberen ze nu in de hand te werken door ambities concreet te maken, te vertalen naar KPI’s. Hierbij draait het om ambities van onderaf voeden, het kost namelijk veel tijd voordat nieuwe zienswijzen zijn ingebed in de methodiek. Gelukkig is er veel ruimte voor verbetering en experimenteren. “We learn as we go”.

Vergeleken met het eerste CEO-event van februari 2020 zien we een mooie vooruitgang. We hebben samen een flinke stap hebben gezet door meer open te zijn naar en met elkaar over duurzaamheidsambities. Juist door uit te spreken welke uitdagingen er voor ons liggen. CEO’s en YP’s durven zich kwetsbaarder naar elkaar op te stellen en zien elkaar als een gelijkwaardige gesprekspartner. Daarom is het extra vruchtbaar en hoopvol wanneer je deze kruisbestuiving ziet gebeuren in de digitale setting van ons CEO-event.

Ondanks dat we nog een lange weg te gaan hebben, zijn wij ontzettend trots op wat we nu al hebben bereikt. Daarom kijken we vol energie uit naar het derde CEO-event op vrijdag 5 november 2021 bij Gasunie in Groningen. Samen maken we werk van het Klimaatakkoord!

Carl Teunissen
KEK Klimaatcampagne team

Bekijk hier nog eens alle Klimaatstatements tot nu toe en lees hoe ook jij zelf aan de slag kunt gaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *