KEK teams zoeken enthousiaste ambassadeurs!

De kracht van de activiteiten van KEK zit in de kernteams. En laten we nou altijd plek hebben voor enthousiaste en creatieve ambassadeurs! Dus wil jij meewerken aan de zichtbaarheid van KEK, het empoweren van young professionals of actief op zoek gaan naar samenwerkingsverbanden? Kortom, wil jij ook je steentje bijdragen? Bekijk dan het overzicht hieronder en neem contact op met de betreffende contactpersoon.

Sectorleads Electriciteit
Voor het sectorteam Elektriciteit zoeken we minimaal twee nieuwe Sectorleads. Jouw taak als Sectorlead is om, samen met je collega Sectorleads, de werkzaamheden van je sectorteam te coördineren en de pool aan ambassadeurs actief te betrekken bij projecten gerelateerd aan je sector.

Voor wie: KEK’ers die in hun dagelijks werk werken aan klimaat- en energievraagstukken, werkzaam zijn in of affiniteit hebben met de elektriciteit en energiesector en gemiddeld 4 uur per week beschikbaar zijn voor een heel jaar.

Geïnteresseerd? Bekijk dan de volledige vacature hier.


Klimaatcampagne team
Op vrijdag 26 maart waren meer dan 100 bezoekers getuige van een succesvol tweede CEO-event en de nieuwste mijlpaal in de KEK Klimaatcampagne. Inmiddels hebben 21 bedrijven zich in deze campagne aangesloten en meerdere partijen zijn in het proces om een Klimaatcampagne op te stellen. Voor het coördineren van de Klimaatcampagne en het organiseren van het derde CEO-event op vrijdag 5 november 2021 bij Gasunie in Groningen zijn we op zoek naar vijf enthousiaste ambassadeurs, voor tenminste een half jaar.

Voor wie: KEK’ers die met young professionals willen werken aan het versneld verduurzamen van het bedrijfsleven en een nationaal evenement willen organiseren waar vijf tot acht CEO’s van toonaangevende Nederlandse bedrijven te gast zijn.

Wil je meedoen? Bekijk de Klimaatcampagne pagina voor meer informatie of neem direct contact op via klimaatcampagne@klimaatenergiekoepel.nl.


Communicatie team
Het communicatie team geeft zichtbaarheid aan KEK als organisatie en biedt daarnaast ondersteuning bij projecten en initiatieven van ambassadeurs op het gebied van communicatie. Het team is op zoek naar algemene versterking en daarnaast specifiek voor een aantal projecten:

  • ‘Het gezicht van KEK’. Een nieuwe campagne waarmee we onze ambitieuze ambassadeurs een breder podium willen geven, binnen en buiten KEK. Je kunt dit project helemaal zelf optuigen en vormgeven. Een gave kans!
  • Ambassadeurs omgeving website. Recent is de nieuwe KEK website gelanceerd. Momenteel worden de laatste puntjes nog op de i gezet waarna we doorgaan naar de volgende fase, namelijk het inrichten van de ambassadeurs omgeving in de back-end van de website.
  • Instagram. KEK communiceert voornamelijk middels WhatsApp, LinkedIn en de nieuwsbrief maar daarnaast hebben we ook een Instagram account. Denk jij doorgaans in hashtags en wil jij je tanden zetten in het ‘Instagrammable’ maken van KEK? Dan is dit project iets voor jou!
  • Heb je zelf een idee hoe we KEK nog meer zichtbaar kunnen maken of hoe we ambassadeurs een nog beter platform kunnen bieden? Laat het ons dan weten.

Voor wie: KEK’ers die graag hun creativiteit en enthousiasme willen steken in het nog beter zichtbaar maken van KEK, ons netwerk en activiteiten.

Word jij hier enthousiast van? Neem dan contact op met Ashley Hofmann, Bestuurslid Communicatie via communicatie@klimaatenergiekoepel.nl.


Partnerschappen team
Het partnerschappen team van KEK onderzoekt en ontwikkelt nieuwe samenwerkingen tussen KEK en andere organisaties. Hierbij staat het doel van KEK ‘het versnellen van de energie en duurzaamheidstransitie centraal’ en wordt gekeken hoe wederzijdse waarde gecreëerd kan worden. Een mooi voorbeeld is het recente partnerschap met Vattenfall. Op dit moment lopen een aantal potentiële samenwerkingen (oa met partijen zoals Tata Steel en FrieslandCampina) en wordt er gezocht naar enthousiaste KEK’ers om in het team aan te sluiten en met de ontwikkeling van deze partnerschappen aan de gang te gaan.

Voor wie: KEK’ers die graag nieuwe ideeën onderzoeken en namens KEK zelfstandig met organisaties en hun young professionals in gesprek kunnen gaan. Er wordt specifiek gezocht naar KEK’ers die met de bedrijven die recent een Klimaatstatement hebben ondertekend in gesprek willen gaan.

Meer weten? Neem contact op met Maaike Smelter, Bestuurslid Partnerschappen en Evenementen via partnerschappen@klimaatenergiekoepel.nl


Vattenfall Green team
Over een paar weken gaat de pilot van het Vattenfall Green Team van start. Dit project is een samenwerking tussen Vattenfall en KEK om de young professionals binnen Vattenfall specifieke duurzaamheidsprojecten te laten aanpakken. Het Green Team heeft direct contact met de directie waardoor resultaten ook echt in de praktijk gebracht kunnen worden. Er wordt gezocht naar ambassadeurs die vanuit hun expertise mee willen denken over het vormgeven van deze projecten.

Voor wie: KEK’ers die mee willen denken met het Vattenfall Green Team over de projecten ‘Trends in duurzaamheid’, ’Cost of pollution’ en ‘Duurzame tijdelijke warmte’.

Geïnteresseerd? Lees de uitgebreide oproep voor het Vattenfall Green Team project hier.


Energiecoöperaties (KEK Samen)

Energiecoöperaties spelen een belangrijke rol in de energietransitie op lokaal niveau en zijn essentieel om lokale (financiële) participatie te stimuleren. Vanuit Energie Samen (de landelijke koepel van energiecoöperaties) en individuele energiecoöperaties is KEK benaderd om de betrokkenheid van young professionals bij energiecoöperaties te stimuleren. Om deze reden zijn we onder leiding van Koen Maassen begonnen om de KEK’ers die actief zijn bij energiecoöperaties te verbinden en te verkennen hoe we als young professionals dergelijke rollen effectief kunnen invullen.

Voor wie: KEK’ers met affiniteit voor lokale betrokkenheid, die actief zijn of willen worden bij energiecoöperaties en gezamenlijk willen onderzoeken hoe young professionals hun inzet bij energiecoöperaties kunnen versterken.

Gezien het enthousiasme bij verschillende energiecoöperaties kijken we ook of we deze met enthousiaste KEK’ers kunnen koppelen voor mogelijke functies binnen de coöperaties. Denk hierbij aan communicatie deskundige, secretaris of als juridisch expert. Veel is mogelijk. Dus wil jij lokaal aan de slag bij een coöperatie of wil je juist leren van je mede ‘coöperatieve’ KEK’ers? Neem contact op met Mathieu Baas, Bestuurslid Ambassadeurs via ambassadeurs@klimaatenergiekoepel.nl voor meer informatie over KEK Samen.


Jong RES: Nationale Commissie, Regio Coördinatoren en vertegenwoordigers
Inmiddels alweer 1,5 jaar geleden is Jong RES Nederland in samenwerking met de Jonge Klimaatbeweging opgericht. Afgelopen jaar heeft Jong RES hard aan de weg getimmerd en wordt er inmiddels met financiële ondersteuning van het NPRES gewerkt aan het versterken van de betrokkenheid van jongeren in de RES. Jong RES is al in vele regio’s vertegenwoordigd maar er is nog vraag naar ambitieuze KEK’ers.

Voor wie: KEK’ers die zich binnen hun regio lokaal willen inzetten voor de invulling van de Regionale Energie Strategie en zorg willen dragen voor gedegen (jongeren)participatie.

Iets voor jou? Kijk hier voor een actueel overzicht van de openstaande vacatures.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *