Boekbespreking ‘Doughnut Economics’ van Kate Raworth

‘Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist’

Met zes man in de eerste KEK-boekenclub ontmoeting was er flink ruimte voor inhoudelijke discussie. En daar is goed gebruik van gemaakt. De discussie ging alle kanten uit maar kwam continu terug bij de inhoud van het boek. Dit maakte dat er een duidelijke en prettige lijn in de sessie zat, terwijl we onze eigen concepten over de theorieën konden uitdagen.

Wat zijn de belangrijkste lessen uit het boek van Kate Raworth:

  • Het huidige economische model waarin vooruitgang (BBP, GDP Growth, etc.) als doel wordt nagestreefd lijkt achterhaald te zijn en ten koste te gaan van zowel de planetaire bovengrens als de ondergrens van het menselijke welzijn
  • Een nieuw financieel systeem is nodig waarin de vermogensongelijkheid niet groter wordt maar juist kleiner, dat de overheid in staat stelt om duurzame investeringen te doen en dat huishoudens niet geld afroomt, maar juist welvarender maakt.
  • De donuteconomie, zoals voorgesteld, biedt een nieuwe kijk op het centraal stellen van mens en planeet en al de levende en niet levende materie. Concreet is verder onderzoek en wetenschap nodig om het model toe te passen in de praktijk.
Afbeelding: Kate Raworth and Christian Guthier/The Lancet Planetary Health

De conclusie van deze eerste sessie was voornamelijk dat de eerste twee hoofdstukken meer een inleiding zijn en de discussie verder kan gaan wanneer iedereen het hele boek heeft gelezen. Tevens was de conclusie dat het donutmodel kan helpen om de huidige economen op een conceptuele manier uit te dagen en te laten zien dat anders denken belangrijk is. Maar het biedt niet voldoende antwoord op de vraag wat dan wél een geschikte economie is. De vraag is dan vooral ook: moet, en vooral kan, die vraag überhaupt wel beantwoord worden?

Vernieuwend om zo op een inspirerende manier, met inhoudelijk uitdagende en uiteenlopende perspectieven, flink te discussiëren. Het bewijst wel weer dat KEK’ers niet op hun mondje zijn gevallen, naar elkaar kunnen luisteren en altijd input hebben voor uitdagende discussies. Dat belooft wat voor de volgende sessie!

In de volgende sessie zal Bram Borst (Voorzitter KEK) uitleg geven over hoe de donuteconomie is toegepast in de praktijk bij de Gemeente Amsterdam. Op die manier kunnen we de vragen om de donuteconomie meer concreet te maken, behandelen. Dit zal halverwege februari plaatsvinden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *