Jongeren positief over windmolens en zonnevelden in hun omgeving

Jongeren positief over windmolens en zonnevelden in hun omgeving

Twee derde van de jongeren is positief over windmolens en zonnevelden. Jongeren zijn gemiddeld positiever over windmolens en zon op dak wanneer deze al te zien zijn in hun omgeving.

Jongeren willen actief meedenken over de energietransitie. Maar dan wel via sociale media, enquête, email, brief of school. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van het Nationaal Programma RES. Anne Schipper overhandigde op verzoek van het Nationaal Programma het onderzoek namens JongRES, de Jonge Klimaatbeweging (JKB) en de Klimaat Energie Koepel (KEK) aan Ed Nijpels, voorzitter van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord. Ze kreeg het rapport net zo hard weer terug, met een mooie opdracht…

”Jongeren in Nederland zijn klaar voor de energietransitie. Ze zien hun energievoorziening graag verduurzamen en dat moet nu meegenomen worden in de plannen.”

Om te voorkomen dat de aarde met meer dan twee graden Celcius opwarmt, moeten we de uitstoot van CO2 terugdringen. Dat doen we in Nederland onder andere door meer energie op te wekken met zonne- en windenergie. Dertig regio’s in Nederland maken een Regionale Energiestrategie (RES). Daarin staat in welke gebieden de regio’s zoeken naar plekken voor zonne- en windenergie. Zij doen dat samen met maatschappelijke organisaties en inwoners. Jongeren (12 tot en met 30 jaar) zijn daarin vaak nog ondervertegenwoordigd. Met de uitkomsten van het onderzoek kunnen de jongerenbewegingen de regio’s helpen.

Anne Schipper is voorzitter van JongRES, een initiatief ontstaan uit KEK en JKB. Zij trok naar Ed Nijpels om de uitkomsten van het onderzoek te overhandigen. ”Jongeren in Nederland zijn klaar voor de energietransitie. Ze zien hun energievoorziening graag verduurzamen en dat moet nu meegenomen worden in de plannen.” Zij kreeg het rapport onverwacht snel weer terug van Ed Nijpels. Maar dan wel met een opdracht: ”Zo’n breed draagvlak vraagt om actie. JongRES moet nu zorgen dat de steun die is uitgesproken in deze enquête wordt omgezet in actieve bemoeienis van de jongeren met de energietransitie in hun eigen omgeving. Het gaat uiteindelijk om hun toekomst.”

“Zo’n breed draagvlak vraagt om actie. JongRES moet nu zorgen dat de steun die is uitgesproken in deze enquête wordt omgezet in actieve bemoeienis van de jongeren met de energietransitie in hun eigen omgeving. Het gaat uiteindelijk om hun toekomst.”

Doel van het onderzoek was te kijken wat jongeren vinden van zonne- en windenergie. Maar ook hoe zij zelf meer betrokken kunnen en willen worden: bij de energietransitie en bij het zoeken naar plekken voor zonne- en windenergie in de RES’en.
Twee derde van de jongeren is voor zonnevelden en windmolens op land en zee, waarbij zonnevelden iets meer worden gesteund dan windmolens. Zelfs negen op de tien jongeren vindt het goed dat er steeds meer zonnepanelen op daken zijn in Nederland. Zes op de tien jongeren staan positief tegenover (meer) windmolens op land. Jongeren die in hun nabije omgeving nu al zonnepanelen op daken of windmolens zien, zijn gemiddeld genomen positiever over zonne- en windenergie dan jongeren die dat niet in hun buurt tegenkomen.

Bijna zes op de tien jongvolwassenen (19 tot en met 30 jaar) voelen zich (deels) verantwoordelijk om actief mee te denken over de energietransitie. Eén op de tien voelt op dit gebied helemaal geen verantwoordelijkheid. Jongvolwassenen willen betrokken worden via sociale media, maar ook via e-mail, brief of enquête. Tieners (12 tot en met 18 jaar) zijn het liefst bij de energietransitie betrokken via school en sociale media.

Meer informatie
De rapportage ‘Jongeren en de Energietransitie’ van I&O Research in opdracht van Nationaal Programma RES is hier te downloaden.

NP RES, Nicky Struijker Boudier, n.boudier@npres.nl en 06-15 06 26 01
JongRES: Joost Ruiter, joost50@gmail.com en 06 14 35 78 21
JKB: Werner Schouten, voorzitter@jongeklimaatbeweging.nl en 06 21 66 43 30
KEK: Ashley Hofmann, communicatie@klimaatenergiekoepel.nl en 06 11 40 93 92

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *