Jongerenparticipatie in klimaatbeleid

Nederland deelt ervaringen op COP25

Tot en met zaterdag 14 december vindt in Madrid de klimaatconferentie COP25 plaats. De uitdagingen zijn groot: de urgentie van klimaatverandering wordt steeds meer gevoeld, maar een piek in wereldwijde CO2-emissies is nog niet in zicht. Steeds meer jongeren van over de hele wereld accepteren dit niet langer. Zij willen ambitieuzer klimaatbeleid, en willen dat mede vormgeven. Tijdens een workshop op COP25 hebben we Nederlandse ervaringen gedeeld en zijn we met deelnemers uit andere landen in gesprek gegaan.

“Jongeren zijn de voornaamste reden dat ik nog hoop heb om het klimaatprobleem op te lossen,” zo stelde Kitty van der Heijden, directeur-generaal internationale samenwerking van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. “We hebben nog vijf jaar de tijd om het tij te keren en wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot anderhalve graad. Mijn generatie gaat de verandering niet brengen.” Serieuze jongerenparticipatie is dus cruciaal.

Wereldwijd zien we dat jongeren steeds vaker om meer ambitie en meer actie eisen. Wekelijks zijn er klimaatmarsen over de hele wereld. De belangrijkste vraag is hoe we dit jongerenactivisme kunnen gebruiken om jongeren op een zinvolle manier bij te laten dragen aan formele beleids- en besluitvorming.

KEK als voorbeeld

In Nederland zijn er al diverse voorbeelden, waaronder KEK. “De bijdrage die KEK heeft geleverd in het Nederlandse klimaatakkoord is een voorbeeld van succesvolle jongerenparticipatie, en is uniek in de wereld,” aldus Sybren Bosch, KEK-ambassadeur en initiatiefnemer van de workshop op de COP. “Het laat zien wat de potentie van jongeren is om vanuit een gezamenlijke visie constructief bij te dragen.” Andere Nederlandse voorbeelden zijn: de Jonge Klimaatbeweging en de Jongerenvertegenwoordigers Duurzame Ontwikkeling van de NJR. Daarnaast zijn er tijdens de sessie initiatieven gepresenteerd uit onder andere Zwitserland, Brazilië, Kenia en Taiwan.

“We moeten een manier vinden om jongeren niet alleen nationaal, maar ook internationaal structureel te betrekken. Het symbolisch uitnodigen van jongeren is daarin niet genoeg: het moet gaan om een inhoudelijke bijdrage,” aldus Eefke van de Wouw, VN Jongerenvertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling namens Nederland. “En het is aan ons als jongeren om beleidsmakers te helpen om te laten zien hoe dat kan.”

“We need the youth of today for the future of tomorrow”

“Waar we zien dat politiek polariseert, kunnen jongeren zich verenigen vanuit één gezamenlijk belang: hun toekomst,” aldus Tim Damon (VS). Evelyn Hsiao-Chien Chou (Taiwan) vult aan: “Jongerenorganisaties kunnen nog veel meer samenwerken om elkaar te inspireren en verder te helpen, zowel nationaal als internationaal. Technologie en sociale media maken dat jongeren dat sneller en effectiever kunnen dan de meeste beleidsmakers van dit moment.”

Of, zoals Zachary Makanya (Kenia) het samenvatte: “We need the youth of today for the future of tomorrow!”

Meer informatie

De ervaringen van de zeven Nederlandse jongerenorganisaties zijn samengevat in deze publicatie. In dit filmpje stellen de organisaties zich verder voor:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *