Uitgangspunten KEK

De missie van KEK is het verbinden van young professionals en ze in staat stellen om impact te hebben op een leefbare wereld voor volgende generaties. Een grote groep KEK ambassadeurs is begin maart 2019 samen gekomen om te brainstormen wat voor young professionals belangrijke uitgangspunten zijn om de klimaat- en energietransitie te versnellen en om daarmee de wereld leefbaar te houden voor volgende generaties. De 10 uitgangspunten zijn hieronder gevisualiseerd.

1. De duurzame keuze moet het meest aantrekkelijk zijn;

2. Focus op het lange termijn doel van 2050: we moeten toekomstbestendige maatregelen nemen;

3. Duurzaamheid als basis in het onderwijs; jong geleerd is oud gedaan;

4. Zorg voor een inclusieve transitie; de transitie is een gedeelde verantwoordelijkheid;

5. De circulaire economie speelt een sleutelrol in een klimaatneutrale samenleving;

6. Cross-sectoraal werken in cruciaal: alleen dan komen we tot versnelling;

7. Elke sector doet mee aan CO2-reductie en zorgt voor transparantie in de keten;

8. Behoud van natuur en biodiversiteit en het herstel van het ecosysteem moet meer aandacht krijgen;

9. Vertel een eerlijk verhaal over de risico’s en de mogelijkheden van de transitie, met een toekomst- en handelingsperspectief;

10. Verantwoording afleggen in cruciaal; Openheid en transparantie over wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van de klimaatplannen, met een stok achter de deur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *