Verslag KEK op COP24

Nederlandse millennialsorganisatie KEK stelt wél concrete oplossingen voor ambitieus klimaatbeleid op Klimaattop Polen

De Klimaat- en Energiekoepel KEK, waarin jonge professionals (20-35 jaar) zich hebben verenigd om mee te praten over het Klimaatakkoord, nam afgelopen donderdag op uitnodiging van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat deel aan CoP24, de 24e Klimaattop van de Verenigde Naties. Samen met de young professionals van YES-DC en YES-Europe hield KEK een workshop waarin het pleitte voor stevige inspraak van millennials bij de klimaatonderhandelingen.

KEK-vertegenwoordiger Angelita Kappers (31): “Wat mij in Polen opviel is de grote mate van windowdressing.”

Nederland uniek in betrekken jonge professionals

“Het is een Nederlands unicum dat millennials meepraten in de totstandkoming van het Klimaatakkoord”, vertelt Angelita Kappers, lid van KEKs Raad van Advies en projectmanager in de energietransitie, vanuit Katowice in Polen. “Dat ligt in andere landen anders. Laten we dat niet vergeten.”

De deelnemers, waaronder adviseurs, wetenschappers en studenten van over de hele wereld, gingen in discussie over de door KEK aangedragen oplossingen zoals fiscale vergroening en CO2-beprijzing. Kappers: “Op de top wordt te weinig over het hoe gepraat. Wij doen dat wel. Dat werd erg gewaardeerd. Juist op deze CoP wordt gezocht naar goede voorbeelden en beleid dat impact heeft. Men zoekt naar de holy grail, maar per land is goed klimaatbeleid maatwerk. Ook is tijdens de workshop discussie opgemerkt dat de EU zich teveel focust op de energietransitie. Klimaatbeleid gaat ook over voedsel, landbouw, natuur en biodiversiteit.”

“Juist op deze CoP wordt gezocht naar goede voorbeelden en beleid dat impact heeft. Men zoekt naar de holy grail, maar per land is goed klimaatbeleid maatwerk.”

Niemand gelooft dat we de 1,5 graad halen

De algehele stemming baart Kappers zorgen. “Geen deelnemer aan onze workshop geloofde dat we die 1,5 graad nog gaan halen, dat was voor mij een eye opener.” Of actie dan nog zin heeft? “Ja, juist! Laten we onze regeringen manen om te versnellen.” Wat Kappers ook verontrust: “De grote mate van windowdressing hier. Er worden aankondigingen gedaan van projecten en maatregelen die niet concreet zijn gepland. De Parijse doelstellingen zijn helder en de nationale klimaatakkoorden lopen daar ver achteraan. De Wereldbank investeert nog altijd ontzettend veel in olie en gas en de beloofde financiële ondersteuning aan ontwikkelingslanden blijft grotendeels uit.”

KEK in Nederland

KEK praat op uitnodiging van de Sociaal-Economische Raad (SER) mee aan diverse Klimaattafels over het nationale Klimaatakkoord. Om nu ook het podium te krijgen op de CoP24, is een unieke kans om ook op het klimaat-wereldtoneel te laten zien dat deze generatie serieuze bijdragen kan en moet leveren aan de gesprekken over maatregelen tegen opwarming van de aarde. Millennials zijn zich bewust dat jong en oud – en op de lange termijn vooral onze generatiegenoten, de handen uit de mouwen moeten steken om onder de 1,5 graden opwarming te blijven. Daarom hebben zij het afgelopen half jaar met heldere en ambitieuze adviezen topbestuurders in de klimaatonderhandelingen munitie gegeven hoe zij graag de Nederlandse samenleving duurzaam willen vormgeven.

“Geen deelnemer aan onze workshop geloofde dat we die 1,5 graad nog gaan halen, dat was voor mij een eye opener.” Of actie dan nog zin heeft? “Ja, juist!”

Door sommige landen wordt met bewondering gekeken naar het proces van polderen dat in Nederland is opgezet om te komen tot een Klimaatakkoord. Het is belangrijk dat internationaal ook wordt onderkend hoe waardevol de rol van de millennial daarbij is. Het doel van KEK is dan ook om op dit podium duidelijk te maken dat de generatie Y moet participeren in de gesprekken over de concrete uitvoering van het Akkoord van Parijs. Het gaat immers over hun toekomst. Onze generatie en de generaties na ons draaien op voor de gevolgen, als we niet nu slim investeren.

Angelita Kappers is projectmanager in de energietransitie voor ECHT Community in Transition. Binnen KEK is zij deel aan het communicatieteam en is ze lid van de Raad van Advies.

Jeroen Overduin is sr. marketingcommunicatieadviseur bij Siemens. Binnen KEK neemt hij deel aan het communicatieteam en hij treedt op als woordvoerder van KEK.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *