Tweede helft Klimaatakkoord

Tijd voor die zevenmijlslaarzen

Nu de doorrekening van het voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) eraan komt, en het kabinet en de Tweede Kamer zich intussen buigen over “richtinggevende keuzes”, worden de gesprekken rond het Klimaatakkoord ook weer voortgezet.

De vijf sectortafels hebben voor de zomer uiteenlopende producten afgeleverd, zowel op thema, concreetheid als doorrekenbaarheid. Een doorrekening maken zal in deze fase van het proces dus nog moeilijk zijn. Maar waar de onderhandelingen voor de zomer nog redelijk verkennend verliepen, zullen de gesprekken nu minder polderend en meer concreet moeten worden om tot een cijfermatig onderbouwd eindproduct te komen. Met alle partijen die zijn aangehaakt moeten we tot concrete en bindende afspraken komen. Het doel is eind dit jaar een akkoord met handtekeningen.

Werkgroepen

De tweede helft zal er in iets andere vorm met elkaar gesproken worden. Rondom de vijf tafels Elektriciteit, Industrie, Landbouw, Mobiliteit en Gebouwde Omgeving, worden diverse werkgroepen ingericht in plaats van subtafels. De hoop is dat door het inrichten van werkgroepen er minder onderhandeld gaat worden, en meer tot concrete oplossingen gekomen gaat worden. KEK roept de deelnemende partijen van de werkgroepen dan ook op om vooral veel inhoudelijke experts voor de werkgroepen uit te nodigen. Bovendien komen er “cross-sectorale” werkgroepen die zich zullen buigen over thema’s die tot nu toe bij verschillende tafels of juist bij geen tafel ondergebracht konden worden. Zij gaan ook zorgen over de onderlinge samenhang tussen de verschillende tafels.

Cross-sectoraal
KEK roept al langer op tot een dergelijke cross-sectorale aanpak. Om daad bij dat woord te voegen hebben we zelf Line van Kesteren bereid gevonden om binnen KEK te zorgen voor coördinatie en communicatie tussen de sectorteams onderling. Bovendien komen er ook bij KEK steeds meer werkgroepen bij. Zo hebben we natuurlijk sinds enige tijd de werkgroep Onderwijs & Arbeidsmarkt, die zich bezighoudt met de grote uitdaging om voldoende technisch personeel op de rit te krijgen om de energietransitie waar te maken. KEK verkent verder het internationale speelveld, en daarnaast sorteren wij voor op een positie binnen de regionale aanpak van de energietransitie.

Wil jij alles te weten komen over het Klimaatakkoord, de inzet van KEK en ook daaraan bijdragen? Kom dan op de Dag van de Duurzaamheid, 10 oktober, naar ons evenement in Rotterdam. Daarnaast zoeken wij altijd ambassadeurs die willen meewerken, meeschrijven en meedenken over de toekomst van ons klimaatbeleid. Ben je daarin geïnteresseerd, stuur gerust een mail naar info@klimaatenergiekoepel.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *