Persbericht: KEK vindt aanzet Klimaatakkoord niet voldoende

Persbericht uitgestuurd op dinsdag 10 juli naar zo’n 140 contacten.

Aanzet tot Klimaatakkoord nog niet voldoende voor schone economie
Klimaat- en Energiekoepel roept partijen op koudwatervrees te overwinnen
 

De Klimaat- en Energiekoepel (hierna KEK), de koepelorganisatie van jonge professionals en jongerenorganisaties die werken aan klimaat- en energievraagstukken, nam de afgelopen maanden plaats aan tafel bij de gesprekken over een toekomstig Klimaatakkoord. De vandaag gepresenteerde aanzet tot een Klimaatakkoord stemt niet gerust dat het doel van 49% CO2-reductie in 2030 wordt gehaald.
 

De noodzaak voor een Klimaatakkoord met concrete acties om de CO2 uitstoot zo snel mogelijk te beperken is groter dan ooit. KEK vertegenwoordigt de generatie over wie het klimaat gaat. In vijf sectoren proberen partijen met elkaar tot afspraken te komen voor een nieuwe duurzame economie. Wij zien dat veel meer stappen nodig zijn om de klimaatdoelen te halen dan in het Klimaatakkoord wordt voorgesteld. De technieken zijn voor handen, het is nu nodig dat de koudwatervrees wordt overwonnen.

Ambities hoog houden tijdens de zomer

De gesprekken van de eerste drie maanden hebben een brede verzameling van ideeën en inzichten over de huidige situatie opgeleverd, variërend van een regio-aanpak voor Groningen Seaports tot groene hypotheken die gebonden zijn aan het huis, en niet de bewoner. Nu is het tijd voor actie!

KEK blijft zich – met ruim 400 ambassadeurs en experts die de toekomstige generatie beslissers vertegenwoordigen – de komende periode actief inzetten om tot een ambitieus en uitvoerbaar Klimaatakkoord te komen. De discussie over stevige beslissingen om het bestaande systeem los te laten en in te durven stappen in een nieuwe en schone economie gaan we daarbij graag aan. KEK zal daar deze zomer een advies voor opstellen voor de tafelvoorzitters en SER.
 

Over KEK
KEK is een koepelorganisatie van jonge professionals en jongerenorganisaties die werkt aan klimaat- en energievraagstukken: zij vertegenwoordigen de uitvoerders van dit Klimaatakkoord. Wij geloven in de kracht van jonge professionals om vernieuwing te brengen in het huidige systeem. Daarom vormen we een cross-sectoraal netwerk. We werken in de sectoren elektriciteit, landbouw, mobiliteit, bouw, industrie en zakelijke dienstverlening.

Met KEK leveren wij input aan tafels van het Klimaatakkoord. Wij vormen een denktank voor nieuwe zienswijzen en wij vormen de verbinding tussen het nieuwe Klimaatakkoord en onze generatie. KEK heeft een stoel aan alle sectortafels en aan de tafel voor Arbeidsmarkt & Onderwijs. De principes van onze beweging wordt gesteund door enkele honderden jonge professionals en 100 toonaangevende organisaties in de klimaat- en energiewereld, van VNO-NCW tot start-ups.

—-

Noot voor de redactie:
 

Woordvoerders van KEK rond dit persbericht zijn:

Talitha Muusse, hoofd politiek KEKtalithamuusse@live.nl, 06-36107098

Jan Sjerps, voorzitter KEK, sjerps@pactbv.nl, 06-44392957Sectorteams voor landbouw, gebouwde omgeving, elektriciteit, industrie en mobiliteit. Zij worden aangevoerd door onze Tafelverbinders. U kunt hen benaderen voor specifieke vragen over hun sectortafels:

Landbouw: Joris Lohman, joris@thefoodhub.org, 06-41059906

Gebouwde omgeving: Paul Geurts van Kessel, paul@greenhome.nl, 06-51892728

Elektriciteit: Stephan de Vos, sdvos@netbeheernederland.nl, 06-23921395

Mobiliteit: Harm-Jan Idema, idema@appm.nl, 06-46346024
Industrie: Carlijne Mouthaan, carlijnemouthaan@gmail.com, 06-46691766
Arbeidsmarkt & Onderwijs: Sjoerd Robertson, sjoerd.robertson@alliander.com, 06-11456949
 

Wilt u regulier contact met KEK rond het Klimaatakkoord? Neem dan contact op met ons bestuurslid Communicatie & Events: Claudia Schildt, ruki82@hotmail.com, 06-15397172

Meer informatie over KEK vindt u op www.https://https%3A%2F%2Fklimaatenergiekoepel.nl.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.