Nutrients for thinking

KEK, jonge boeren en young professionals presenteren gezamenlijk manifest voor het Klimaatakkoord Landbouw & Landgebruik

29 Mei 2018 – KEK – nieuwsbericht Landbouwtafel bijeenkomst Klimaatakkoord
#KEK #SFYN-NL #NAJK #Klimaatakkoord

Foto: overhandiging manifest door Joris Lohman (tafelverbinder KEK), André Arfman ( voorzitter NAJK) en Jorrit Kiewik ( directeur SFYN) aan Pieter van Geel ( voorzitter landbouwtafel klimaatberaad).

In 2050 wanneer er 10 miljard mensen op deze wereld zijn, is het voedsel, tuin-en landbouwsysteem klimaatneutraal en volledig in balans met milieu en leefomgeving.

Om dit te bereiken hebben we samen met het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontact en het Slow Food Youth Network een manifest geschreven met onze visie en oplossingen voor een duurzame toekomst voor de Landbouw & Landgebruik.

Afgelopen vrijdag overhandigden wij aan Pieter van Geel, voorzitter van de Landbouwtafel, onze gezamenlijke bijdrage. Met dit manifest willen wij de landbouwtafel inspireren, scherp houden en gezamenlijk naar een ambitieus Klimaatakkoord toewerken.

Wij zijn ervan overtuigd dat het komende Klimaatakkoord ons de kans biedt om het voedsel en landbouw systeem te vernieuwen via crosssectorale samenwerking met een prominente rol voor jonge professionals.

Tijdens de bijeenkomst ‘CO2-reductie in voedsel en natuur’ bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van afgelopen vrijdag spraken we met verschillende partijen uit de landbouw sector over waar we heen willen(?), wat realistisch is (?) en wat we nu moeten doen(?).


Er is haast; op 1 juli a.s. moet er een akkoord op hoofdlijnen staan. Hoewel de visies uiteen lopen hoe we dit akkoord invullen, is de opgave helder; 3,5 Mton CO2 reductie per 2030. Tijdens de bijeenkomst opperde men dat we kritisch moeten zijn op ons landbouw handelsbeleid en de World Trade Organization handelsverdragen duurzaam landbouw beleid moeten stimuleren. Ook heeft men vanuit de sector behoefte aan een visie, waar willen we heen met de markt?

“Wij willen een vooruitstrevende land- en tuinbouwsector: een sector met een voorlopersrol voor jonge boeren en tuinders waarin samenwerkingen tussen sectoren en andere disciplines de standaard is.” André Arfman, voorzitter van NAJK.

In 2030 willen NAJK, SFYN en KEK een land- en tuinbouwsector die in balans is met het klimaat, milieu en leefomgeving. Een land- en tuinbouwsector die onderdeel is van de circulaire economie waarbij kringlopen tussen bedrijven en sectoren zo veel mogelijk gesloten zijn. Waarbij de afstand tussen boer en burger verkleind is, het platteland leefbaar is en landbouw en natuur naast elkaar en in verbinding met elkaar kunnen floreren. De uitwerking van de maatregelen van het Klimaatakkoord en vernieuwing van het voedsel- en landbouwsysteem moeten ertoe leiden dat in 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 60% is verminderd ten opzichte van 1990.

“Daarnaast bieden wij onszelf hierbij aan als een onafhankelijke, cross- sectorale denktank met jonge ambitieuze professionals die graag meedenken over maatregelen voor Landbouw & Landgebruik van de toekomst. Het houdt niet op bij denken: we willen vooral gaan doen. We zijn niet bang om ‘vieze handen te maken’: er is geen tijd te verliezen. Wij gaan graag aan de slag met concrete projecten en experimenten. Bel, Whatsapp, Twitter of Facebook ons!” Jorrit Kiewik, directeur van het Slow Food Youth Network

De coalitie is betrokken bij de vorming van het klimaatakkoord via een stoel aan de hoofdtafel en een stoel aan een van de subtafels van de onderhandelingen. Op 5 juni organiseert KEK een groot maatschappelijk debat in de Grote Zaal van Pakhuis de Zwijger. Meld je hier aan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *