Het Klimaatakkoord moet van onze generatie worden

Door Jan Sjerps

Als gespreksleider zie ik tal van onderwerpen in de energietransitie langskomen: van onderwijs tot schaliegas en van het Parijsakkoord tot isolatie. Directeuren, lobbyisten, wetenschappers, Kamerleden en millieuactivisten, van Gazprom tot Greenpeace, ik mag discussies met hen begeleiden. Het zijn spannende gesprekken over grote belangen.

Het is een enorm voorrecht om als vlieg op de muur inzichten mee te krijgen van de generatie die nu het energiebeleid van Nederland vormgeeft. Maar ik ben nog nooit zo geïnspireerd geraakt als afgelopen zomer, toen ik voor het eerst met jonge professionals – mensen van mijn generatie – de diepte in ging. Met 60 toptalenten schreef ik toen een mini-Energieakkoord 2.0. Ik werd compleet weggeblazen door hun kennis, hun wil tot verandering en hun vermogen om samen te werken. Vóór die dagen geloofde ik niet in een kloof tussen generatie-Y en de mensen die nu aan de top staan. Maar die kloof is er, en hij is enorm.

De generatie topbestuurders die nu aan de onderhandelingstafel zit, is tegen 2030 met pensioen.

Onze generatie is veel meer gericht op samenwerking tussen sectoren. We stappen makkelijker over het belang van de eigen organisatie heen. Er leeft een enorm urgentiegevoel. Bij ons is de vraag niet óf we Parijs moeten halen, maar hoe. De vraag is niet of we moeten veranderen, maar hoe we maximaal kunnen bijdragen. We willen met onze generatie onze eigen verantwoordelijkheid pakken. Dat is het DNA van KEK.

Nu het Klimaatakkoord wordt geschreven, is deze gedachtegang keihard nodig. Onze generatie gaat de plannen – die gaan over 2030 en verder – immers uitvoeren. De generatie topbestuurders die nu aan de onderhandelingstafel zit, is tegen die tijd met pensioen. De komende periode richten we met KEK hier al onze energie op. Met de Tafelverbinders en de jong-sectortafelteams hebben we in korte tijd een fantastische denkkracht hiervoor gemobiliseerd.

Ik geloofde niet in een kloof tussen generatie-Y en de mensen die nu aan de top staan. Maar die kloof is er, en hij is enorm.

Als het Klimaatakkoord er ligt, begint het werk pas. Met KEK dromen we van gastlessen op vmbo en mbo, of langsgaan bij gemeenteraden om hen te helpen om hun energiebeleid vorm te geven. Het kost echter tijd om dit te organiseren. We willen niet het wiel opnieuw uitvinden, maar zoveel mogelijk aansluiten bij bestaande initiatieven. In de komende maanden gaan we hier aan werken.

Voor nu is onze boodschap aan alle jonge professionals die KEK een warm hart toedragen: begin met je eigen (jong)organisatie. Maak die KEK! Daarmee bedoel ik: zorg dat bij ieder 3e evenement dat jullie organiseren ook mensen van andere sectoren zijn aangesloten. Stel elkaar vragen over jullie mogelijkheden en onmogelijkheden in de transitie. Vertel ons hierover! Schrijf blogs, tweet ons en vind ons op LinkedIn en Facebook. Wij willen jullie initiatieven voor sectoroverstijgende samenwerking delen.

Zit jouw (branche-)organisatie aan tafel bij het Klimaatakkoord? Zorg dan dat er een jonge professional in het onderhandelingsteam zit. Zo niet, stel je kandidaat!

Zit jouw (branche-)organisatie aan tafel bij het Klimaatakkoord? Zorg dan dat er een jonge professional in het onderhandelingsteam zit. Zo niet, stel je kandidaat! Met elkaar maken we het Klimaatakkoord van onze generatie.

Jan Sjerps
Voorzitter KEK

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *