Een generatie na ‘Grenzen aan de Groei’

Door Wendela Waller

Rond de tijd dat mijn ouders (van de generatie babyboomers) trouwden, kreeg de Club van Rome in één klap bekendheid met het rapport ‘De grenzen aan de groei’ waarin de uitputtingsproblematiek centraal stond. Het rapport had grote invloed op het milieubewustzijn van mijn ouders; een tijdlang overwogen ze niet aan kinderen te beginnen. Ze kregen er toch twee, maar hun bezorgdheid over de toekomst van de planeet hebben ze altijd op hun kinderen overgebracht. Daarom ben ik mijn hele leven al bezig met dit onderwerp.

“Hier moet ik wat mee, hier wil ik later mijn kennis over communicatie voor inzetten…!”

Ik studeerde Communicatie in Den Haag. In die tijd zat ik aan de buis gekluisterd wanneer VPRO Tegenlicht weer een inspirerende aflevering uitzond. Zoals de aflevering ‘Afval = voedsel’ over het Cradle-to-Cradleprincipe, waarin werd getoond hoe de grootste fabriek van Ford volledig duurzaam en kosteneffectief was gemaakt en er tegelijkertijd een kwalitatieve, duurzame en gezonde werkomgeving was gecreëerd. “Hier moet ik wat mee, hier wil ik later mijn kennis over communicatie voor inzetten…!” dacht ik dan steeds. Daarom heb ik bij elke stap in mijn carrière gezocht naar mogelijkheden om ‘iets met energie en duurzaamheid’ te gaan doen. Begin 2016 kwam ik terecht bij VEMW (Vereniging voor Energie, Milieu en Water), belangenbehartiger voor grote energie- en watergebruikers. Als communicatieadviseur hield ik mij daar bezig met het positioneren van de organisatie, en intussen leerde ik er veel over de complexe wereld van energie, de inrichting van de energievoorziening in Nederland en Europa, en de sleutelrol die het bedrijfsleven speelt in de energietransitie.

Begin 2018 maakte ik de overstap naar TKI Urban Energy. Onlangs werd ik uitgenodigd voor een masterclass over de energietransitie in de gebouwde omgeving. Dit sloot perfect aan bij mijn nieuwe baan. Initiatiefnemer Jan Sjerps vertelde daar over zijn plan om een beweging te starten vanuit het idee dat de generatie van nú mee zou moeten praten over het Klimaat- en Energieakkoord. Omdat dit ook perfect aansloot bij mijn betrokkenheid bij het onderwerp, gaf ik aan graag te willen helpen met deze beweging. Voor ik het wist zat ik in het kernteam van KEK. In de werkgroep communicatie houd ik mij binnen KEK bezig met het geven van communicatieadvies en het uitvoeren van communicatietaken voor de koepel. Zo help ik graag mee om de stem van onze generatie te laten doorklinken in het klimaatakkoord!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *